PL EN


2019 | 19 | 3 | 33-41
Article title

Motivational Structure of Men and Women in High Performance and Elite Judo

Content
Title variants
PL
Struktura motywacyjna zawodników i zawodniczek na najwyższym poziomie zaawansowania w judo
Languages of publication
Abstracts
EN
Background. This study, presented by [Litwiniuk, Bujak 1997] captured motivational factors for participation of women and men in combat sports – specifically taekwondo. Motivation is certainly one of the most important elements in the structure of personality and is therefore considered to be an important factor explaining social behavior. Problem and goal. The main goal of the work was to identify and analyze the motivational factors of men and women in the high- performance and elite judokas, on the basis of which we determined the motivational structure of each judoka both individually and globally. Knowledge of the subject is important, especially for trainers, but also for elite athletes who influence and manage the motivational structure. Material and Methods. We used in-depth interviews, theoretical analysis and case history by [Hlavonova 2013].The research group consisted of four judokas who were nominated at the time of the survey as a representative selection of men and women in Slovakia. We used basic rational and logical methods to process data. The results. The motivational factors prevailing in the motivation profile of junior athletes and the most common source of psychological crises and ways to overcome them have been identified. The motivation itself influenced in particular the aspect of the body in sporting activities. Conclusions. In the overall motivational structure of active judo, athletes have the highest intensity of motivation. The intensity of demotivating factors in active judges resulted in the onset of a psychological crisis. A certain risk may be that some respondents put high demands on their coach.
PL
Wprowadzenie. Motywacja jest bez wątpienia jednym z głównych problemów psychologii sportu, w szczególności sportu na najwyższym poziomie. Motywacja jest z pewnością jednym z najważniejszych elementów struktury osobowości i dlatego jest uważana za ważny czynnik wyjaśniający zachowania społeczne. Problem i cel. Głównym celem pracy była identyfikacja i analiza czynników motywacyjnych zawodników i zawodniczek na najwyższym poziomie zaawansowania w judo, na podstawie których autorzy określili strukturę motywacyjną każdego judoki indywidualnie i globalnie. Znajomość tematu jest ważna, szczególnie dla trenerów, ale także dla elity sportowców, którzy wpływają na strukturę motywacyjną i nią zarządzają. Materiał i metody. Główną metodą badań było poza badaniem źródeł literackich badanie ex post facto. Grupa badawcza składała się z 10 judoków, którzy w czasie badań byli nominowani do kobiecej i męskiej reprezentacji Słowacji oraz 6 byłych judoków, którzy zakończyli już swoją aktywną karierę sportową. Do przetwarzania danych wykorzystano podstawowe racjonalne i logiczne metody. Wyniki. Uzyskano interesujące wyniki. Wyznaczono czynniki motywacyjne, które dominują w profilu motywacyjnym zawodników judo i najczęstsze źródło kryzysów psychologicznych oraz sposoby ich przezwyciężenia. Wnioski. Może to pomóc wielu trenerom i sportowcom poprawić i usprawnić cały proces treningowy i przygotowanie psychologiczne w judo.
Year
Volume
19
Issue
3
Pages
33-41
Physical description
Contributors
author
  • Matej Bel University, Banska Bystrica (Słowacja)
  • Matej Bel University, Banska Bystrica (Słowacja)
  • Politechnika Opolska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ad2fe95-71c0-4a0b-8f9b-a2fca06b74a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.