PL EN


2016 | 28 | 122-134
Article title

Cudzoziemcy w poznańskim Czerwcu '56

Content
Title variants
EN
Foreigners in the Poznań 1956 protest
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest pierwszą próbą syntetycznego opisania problemu udziału cudzoziemców (przede wszystkim gości targowych) w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca 1956 r. W artykule podjęto też próbę całościowego zestawienia i analizy nie polegających na prawdzie, różnego rodzaju obiegowych informacji pojawiających się w relacjach, wspomnieniach, enuncjacjach prasowych itp. na temat rzekomego udziału wojsk radzieckich w tłumieniu poznańskiego buntu.
Contributors
References
 • Berger Aleksander, Kalendarium procesów, (w:) Poznański Czerwiec 1956, pod red. J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej, wyd. II - poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990, s. 127–164.
 • Białecki Konrad, Przebieg śledztwa prowadzonego przed „procesem trzech” w świetle zachowanych materiałów UB, (w:) Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania – Przebieg – Konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Poznań 22-23 czerwca 2006, pod redakcją Konrada Białeckiego i Stanisława Jankowiaka, Publikacje Instytutu Historii UAM nr 77, Instytut Historii UAM, Poznań 2007, s. 191–205.
 • „Biuletyn specjalny PAP” z 2 VII 1956 r.
 • Bojarski Piotr, „Izraelczyk” Polakiem, „Gazeta Wyborcza” nr 146(8178) z 26 VI 2014 r., dodatek „Poznań”, s. 3.
 • Bosacki Zenon, Dziennikarz dnia ważnego, „Gazeta Poznańska” nr 145 z 25 VI 1993 r., s. 4.
 • Eisler Jerzy, Wydarzenia poznańskie w Polskim Radiu, „Tygodnik Solidarność” nr 6(43) z 6 VII 1989 r., s. 10.
 • Fichna Jan P., Kończyły się Międzynarodowe Targi Poznańskie, (w:) Poznański Czerwiec 1956, pod red. J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej, wyd. II - poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990, s. 277-281.
 • Hajdasz Jolanta, Poznański Czerwiec w programach Rozgłośni Polskiej RWE, (w:) Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania – Przebieg – Konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Poznań 22-23 czerwca 2006, pod redakcją Konrada Białeckiego i Stanisława Jankowiaka, Publikacje Instytutu Historii UAM nr 77, Instytut Historii UAM, Poznań 2007, s. 96–105.
 • Janicka Izabela, Poznański Czerwiec 1956 roku w komentarzach prasy niemieckiej i światowej, „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 2, s. 168–187
 • Jasiński Maciej, Michalski Jacek, Tkaczyk Witold, Żwikiewicz Wiktor, 1956: Poznański Czerwiec, Zin Zin Press, Poznań 2006.
 • Jastrząb Łukasz, „Rozstrzelano moje serce w Poznaniu”. Poznański Czerwiec 1956 r. – straty osobowe i ich analiza, Poznań-Warszawa 2006.
 • Jastrząb Łukasz, Komiksowa tendencyjność. Recenzja komiksu „1956: Poznański Czerwiec”, „Zeszyty Komiksowe” 2006, nr 5, s. 82–83.
 • Jastrząb Łukasz, Opinia profesora Józefa Chałasińskiego wygłoszona podczas procesów poznańskich w 1956 roku, „Studia Socjologiczne” 2008, nr 2(189), s. 91–122).
 • Jastrząb Łukasz, Problematyka „pierwszego strzału” w Poznańskim Czerwcu 1956 r., „Niepodległość i Pamięć” 2006, nr 2(23), s. 101–114.
 • Jastrząb Łukasz, Przemówienia obrońców w procesach poznańskich w październiku 1956 roku, „Przegląd Zachodni” 2010, nr 3(336), s. 247–266
 • Kaczmarek Urszula, Bułgarscy ogrodnicy, „Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 3, s. 194–203.
 • Karwat Janusz, Wojsko Polskie w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca. Fakty i mity, (w:) Przełomowy rok 1956. Poznański Czerwiec. Polski Październik. Budapeszt. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Poznań, 26-27 czerwca 1996 roku, pod red. Edmunda Makowskiego i Stanisława Jankowiaka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998.
 • Kaźmierczak Krzysztof M., Obcokrajowcy byli świadkami i uczestnikami, „Głos Wielkopolski Extra” z 21 VI-3 VII 2013 r., s. 2.
 • Kaźmierczak Krzysztof M., Także obcokrajowcy byli ofiarami Czerwca 1956, „Polska. Głos Wielkopolski” nr 149(19870) z 27/28 VI 2009 r., s. 3.
 • Kozubal Marek, IPN próbuje ustalić, czy ktoś filmował Czerwiec ’56, „Rzeczpospolita” nr 290 z 15 XII 2014, s. A3.
 • Krogulski Mariusz Lesław, Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1956–1993, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2001, s. 45–46.
 • Kruk Aleksandra, Echa Poznańskiego Czerwca 1956 roku w prasie niemieckiej, „Przegląd Zachodni” 2006, nr 3, s. 197–207
 • Kubacki Ireneusz Maria, Poznański Czerwiec nadal pełen tajemnic, „Gazeta Polska” nr 26(154) z 27 VI 1996 r., s. 9.
 • Ladorski Henryk, Niepokonani. Poznań '56, Związek Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 „Niepokonani '56", Poznań 1992.
 • Leśniak Filip, Reakcja prasy zachodniej na Poznański Czerwiec 1956, (w:) Poznański Czerwiec 1956, pod red. Stanisława Jankowiaka i Agnieszki Rogulskiej, Seria „Konferencje IPN" t. 2, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2002, s. 56–63.
 • Mikołajczak Marek, Wydarzenia poznańskie w oczach Zachodu, (w:) Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania – Przebieg – Konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Poznań 22-23 czerwca 2006, pod redakcją Konrada Białeckiego i Stanisława Jankowiaka, Publikacje Instytutu Historii UAM nr 77, Instytut Historii UAM, Poznań 2007, s. 116.
 • Miłosz Jan, Przebieg śledztwa prowadzonego przed „procesem dziesięciu” w świetle zachowanych materiałów UB, (w:) Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania – Przebieg – Konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Poznań 22-23 czerwca 2006, pod redakcją Konrada Białeckiego i Stanisława Jankowiaka, Publikacje Instytutu Historii UAM nr 77, Instytut Historii UAM, Poznań 2007, s. 221–231.
 • Morawski Jerzy, Nie takie rzeczy zobaczycie, „Polityka” nr 14(2239) z 1 IV 2000 r., s. 65.
 • Nalepa Edward Jan, 10 Pułk KBW w wydarzeniach poznańskich 1956 roku, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1996, nr 2 (156), s. 180.
 • Napad na Sąd Powiatowy w Poznaniu w dniu 28 czerwca 1956 r. Źródła do badań strat materialnych po wydarzeniach Poznańskiego Czerwca 1956 roku, (w:) Jastrząb Łukasz, Nieznane źródła do historii Wielkopolski XX w. Powstanie wielkopolskie 1918/1919. Okupacja hitlerowska. Powojenne podziemie zbrojne. Rok 1956. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 85 urodzin doc. dr. Mariana Olszewskiego, Poznań 2013, s. 420–472.
 • Nie żałuję tego przemówienia, „Polityka” nr 49(1544) z 6 XII 1986 r., s. 7 - rozmowa Roberta Jarockiego z Józefem Cyrankiewiczem
 • Odznaczenia dla adwokatów – obrońców w procesach „Poznańskiego Czerwca 1956”, „Palestra” 2007, nr 1/2.
 • Pątek Krzysztof, Poznański Czerwiec 1956 w programach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, (w:) Poznański Czerwiec 1956, pod red. Stanisława Jankowiaka i Agnieszki Rogulskiej, Seria „Konferencje IPN" t. 2, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2002, s. 74–78.
 • Po obu stronach barykady. Wojsko Polskie w Poznaniu 1956 w dokumentach, wstęp i opracowanie Edward Jan Nalepa, wyd. I, Agencja Wydawnicza „Egros", Warszawa 1999.
 • Potograbski Marian Jan, Powstanie Poznańskie 1956 roku. Wspomnienia rodzin o zabitych, niektóre relacje manifestacji, walki i obrony, Wydawnictwo Bonami, Poznań 1997.
 • Powstanie Poznańskie 1956 roku. Akty oskarżenia, wprowadzenie i opracowanie Jerzy Marian Grabus, wyd. I, Wydawnictwo WiS, Poznań 2010.
 • Przemówienie Józefa Cyrankiewicza wygłoszone w dniu 29 czerwca 1956 roku przed mikrofonem Polskiego Radia w Poznaniu, „Głos Wielkopolski” nr 155 z 30 VI 1956 r.
 • Ptasiński Jan, Wydarzenia poznańskie czerwiec 1956, wyd. I, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986, s. 90.
 • Reczek Rafał, Kiedy Cyrankiewicz odrąbywał ręce poznaniakom?, „Kronika Wielkopolski” 2013, nr 4, s. 46–59.
 • Rzepa Krzysztof, Zachodnioniemieckie echa poznańskiego buntu robotników w 1956 roku, (w:) Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera, praca zbiorowa pod red. Antoniego Czubińskiego, Piotra Okulewicza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, s. 629–635.
 • Sandorski Jan, Procesy poznańskie z 1956 roku. Wątpliwości, polemiki, klimaty, (w:) Poznański Czerwiec 1956, pod red. J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej, wyd. II - poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990, s. 165–221.
 • Skupień Anna, Przebieg śledztwa prowadzonego przed „procesem dziewięciu” w świetle zachowanych materiałów UB, (w:) Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania – Przebieg – Konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Poznań 22-23 czerwca 2006, pod redakcją Konrada Białeckiego i Stanisława Jankowiaka, Publikacje Instytutu Historii UAM nr 77, Instytut Historii UAM, Poznań 2007, s. 207–219.
 • Szalai Attila, Polacy i Węgrzy w deportacjach, „Rzeczpospolita” nr 256(4510) z 2/3 XI 1996 r., dodatek „Plus-Minus” nr 44(198) z 2/3 XI 1996 r., s. IV.
 • Trojanowiczowa Zofia, Poznańscy prawnicy pytają, „Gazeta Wyborcza” nr 147 z 26 VI 1991 r., dodatek „Gazeta Wielkopolska” nr 52 z 26 VI 1991 r., s. 1.
 • Widziałem powstanie. Czerwiec 1956. Wspomnienia uczestników powstania poznańskiego w czerwcu 1956 roku, nadesłane na konkurs „Przewodnika Katolickiego”, Poznań 2006.
 • Zaćmiński Andrzej, Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec wydarzeń poznańskich 1956 roku, „Przegląd Zachodni” 2002, nr 3, s. 133–153.
 • Zajączkowski Sławomir, Atrakcyjność komiksu historycznego na tle wymagań stawianych twórcom komiksowym przez historię i sztukę, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2013, t. 12 , nr 2(22), s. 111–134.
 • Ziemkowski Aleksander, Czerwiec 1956 – data przełomu, „Głos Wielkopolski” nr 95(14301) z 23 IV 1991 r., s. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ae9c9d1-fdc2-42c5-bc9f-1ea06baa8ad3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.