PL EN


2016 | 1 | 29-40
Article title

ROLA WYCHOWAWCZA KSIĄŻKI W PROCESIE ROZWOJU OSOBOWEGO MAŁEGO DZIECKA ZDROWEGO I NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Personality development of man involves permanent education and development of all spheres of development units in all its development stages. A particular importance of early childhood and preschool should be noted. It seems that the child's contact with the book determines especially the development of the intellectual sphere. In fact, however, it is different because the book not only develops, the intellect of a child, but such areas as:development: emotions and feelings, the sphere of social, aesthetic, moral, religious and spiritual. As a result, all the spheres determine the overall personal development of a child, making it easier to reach an adult psychological maturity. Children's literature, as well as bibliotherapy are a key factor in the personal development of both healthy children and children with disabilities
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Poland)
References
 • Baum E., Terapia zajęciowa, Warszawa 2009.
 • Bautsz-Sontag A., Narracje towarzyszące – interpretujące oraz wychowawcze w procesie biblioterapeutycznym, „Chowanna” 2013, t. 2 (41).
 • Gejgušová I., Udział szkoły w rozwoju czytelnictwa u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych, ed. M. Magda-Adamowicz, I. Kopaczyńska, t. 1, Toruń 2014.
 • Handford O., Karolak W., Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii, Łódź 2009.
 • Jaroszyński P., Dramat życia moralnego, Warszawa 1997.
 • Konieczna E.J., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2014.
 • Lach-Rosocha J., Przeżycie estetyczne w wychowaniu człowieka jako osoby, in: Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania, ed. B. Żurakowski, Kraków 2011.
 • Lewartowicz U., Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce, Lublin 2015.
 • Łaba A., Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, Lublin 2011.
 • Łaba A., Teoretyczne i praktyczne podstawy biblioterapii w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (z własnych obserwacji i doświadczeń), in: Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej, ed. Z. Palak, D. Chimicz, A. Pawlak, Lublin 2012.
 • Mielnik K., Recepcja bohatera lektury szkolnej wśród uczniów szkoły podstawowej, in: Problemy czytelnictwa uczniów, ed. K. Smuźniak, Legnica 1990.
 • Owczarek M., Terapeutyczna rola baśni w nowoczesnym kształceniu wczesnoszkolnym, in: Edukacja wszesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości, ed. P. Mazur, E. Miterka, Chełm 2011.
 • Palak Z., Chimicz D., Pawlak A., ed., Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej, Lublin 2012.
 • Papuzińska J., Czytanie domowe, Warszawa 1975.
 • Piskorz R., Rola książki w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, in: Edukacja wszesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości, ed. P. Mazur, E. Miterka, Chełm 2011.
 • Smelański M., Charakterystyka wychowania jako procesu pedagogicznego, „Kultura i Wychowanie”2011, nr 1 (1).
 • Smuźniak K., ed., Problemy czytelnictwa uczniów, Legnica 1990.
 • B. Šretrová, Praca z książką w szpitalu, in: Książka w służbie chorych. Biblioteka szpitalna za granicą. Warszawa 1968.
 • Stepulak M.Z., Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym, Lublin 2010,
 • Szocki J., Biblioteka w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, Wrocław 1985.
 • Ungeheuer-Gołąb A., Wychowanie przez sztukę w edukacji literackiej dziecka, „Chowanna” 2011, t. 1 (36).
 • Wołosz M., Rola szkół artystycznych w kształtowaniu środowiska kulturowego Bytomia, „Chowanna” 2013, t. 2 (41).
 • Żurakowski B., ed., Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania, Kraków 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4aec5b44-8b28-43a6-ae57-2fc55a79562c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.