PL EN


2017 | XV | 2 | 267-286
Article title

Formacja prawnika wyzwaniem czasów

Title variants
EN
The formation of a lawyer as a challenge of times
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author considers the questions relating to the formation of lawyers’ professional traits from the point of view of the significance which human capital and investment in this capital hold in contemporary times. It follows from the analyses, which were carried out, that the dire need for taking up actions with the aim to shape lawyers appears one of the most vital tasks. This requires taking into account visible trends in the changing job market. Another aspect results from the need for multilevel qualifications and conditions behind lawyers’ actions and their decisions. Thus, colleges of higher education which educate prospective lawyers, as well as lawyers’ corporations, are confronted by challenges of forming, in young people, features that are indispensable for them to be valuable lawyers and not only executors of simple activities. The author points to the fact that lawyers need shaping because, among others, during their whole social lives and realization of professional tasks their personality traits and potential related to communication will constantly manifest through accepting and following or rejecting and opposing values, principles, reflexions, empathy, sensitivity, the farthest-fetched imagination, objectivism, cooperation, dialogue, distancing themselves from political disputes, etc. Students of the art of law should be characterized by a changed mentality, new vision of law – service to man, and realization of standards of law, as well as perception of the importance of knowledge, skills, attitudes and competences.
Year
Volume
XV
Issue
2
Pages
267-286
Physical description
Contributors
References
 • Avant-propos, [w:] Dictionnaire de la culture juridique, eds. D. Alland, S. Rials, Paris 2003.
 • Barro R.J., Education and economic growth, Harvard 1997.
 • Blicharz G., Pietrzyk D., Różne współczesne koncepcje prawa naturalnego, [w:] Prawo naturalne – natura prawa, red. P. Dardziński, F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Warszawa 2011.
 • Bocheński J., Podręcznik mądrości tego świata, Kraków 1994.
 • Cichy K., Malaga K., [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Praca zbiorowa, red. M. Juchnowicz, Warszawa 2004.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Warszawa 2003.
 • Domański S.R., Inwestycje w człowieka jako czynnik wzrostu i postępu technicznego, [w:] Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego Polski, Warszawa 1999.
 • Ehrlich E., Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft, Leipzig 1903.
 • Fascynujące ścieżki filozofii prawa, red. J. Zajadło, Warszawa 2008.
 • Filek J., Ontologia odpowiedzialności. Analityczne i historyczne wprowadzenie w problematykę, Kraków 1996.
 • Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tł. B. Baran, Warszawa 2004.
 • Gizbert-Studnicki T., Edukacja językowa prawników, [w:] Edukacja językowa Polaków, red. W. Miodunka, Kraków 1998.
 • Goliński M., Kościański I., Wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, [w:] W drodze do społeczeństwa informacyjnego, red. J. Lubacz, Warszawa 1999.
 • Jonas H., Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, tł. M. Klimowicz, Kraków 1996.
 • Juza M., Portfel życia towarzyskiego, [w:] Społeczeństwo informacyjne, red. L.H. Haber, M. Niezgoda, Warszawa 2006.
 • Kamiński A., Globalne społeczeństwo informacyjne: nadzieje, szanse, zagrożenia, Zamość 2000.
 • Kornhauser L., Economic analysis of law, [w:] Stanford encyclopedia of philosophy, Stanford 2001.
 • Korporowicz L., Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania, Kraków 2011.
 • Kryniecka-Piotrak A., Grat I.S., Nauczanie filozofii prawa w Polsce, [w:] Nauka a polityka. Dziwne losy filozofii prawa w Polsce, red. M. Szyszkowska, Warszawa 2001.
 • Leszczyński M., Inwestowanie w kapitał ludzki, Kielce 2007.
 • List F., Das national System der politischen Ökonomie, Jena 1950.
 • Łętowska E., Bariery naszego myślenia o prawie w perspektywie integracji z Europą, „Państwo i Prawo” 1996, z. 4–5.
 • Łętowska E., Trudności w przyswajaniu w Polsce praktyki państwa, [w:] Zasady demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, red. S. Wronkowska, Warszawa 2006.
 • Majewska M., [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Praca zbiorowa, red. M. Juchnowicz, Warszawa 2004.
 • Marciniak S., O roli kapitału ludzkiego, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1998, 4(138).
 • Monitoring environmental progress: A report on work in progress, Washington 1995.
 • OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. Towards a knowledge-based economy, Paris 2005.
 • Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2008.
 • Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, wyd. 2, Warszawa 2012.
 • Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Praca zbiorowa, red. J. Kotowicz-Jawor, Warszawa 2001.
 • Radbruch G., Einfuhrung in die Rechtswissenschaft, Stuttgart 1980.
 • Radbruch G., Filozofia prawa, tł. E. Nowak, Warszawa 2009.
 • Safjan M., [w:] Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie, red. A. Turska, Warszawa 2002.
 • Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, tł. J. Kochanowicz et al., t. 2, Warszawa 1999.
 • Schultz T.W., Investment in human capital, New York 1976.
 • Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka, [w:] Społeczeństwo informacyjne, red. L. Haber, M. Niezgoda, Kraków 2006.
 • Słownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, Warszawa 1967.
 • Smyczyński T., [w:] Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie, red. A. Turska, Warszawa 2002.
 • Stadniczeńko S.L., Znaczenie komunikacji społecznej dla jurysprudencji. Wybrane zagadnienia, Opole 2008.
 • Stadniczeńko S.L., Stadniczenko J., Prawnik w cywilizacji wiedzy i w społeczeństwie komunikacyjnym, [w:] Abit non abit. Księga poświęcona pamięci ks. prof. A. Kościa SVD, Lublin 2013.
 • Stasiak M., Internet – wyzwanie dla nauki prawa, [w:] Internet – problemy prawne, red. R. Skubisz, Lublin 1999.
 • Susskind R.E., Koniec świata prawników? Współczesny charakter usług prawniczych, tł. W. Sztukowski, Warszawa 2010.
 • Susskind R.E., Prawnicy przyszłości, tł. M. Grala-Kowalska, Warszawa 2013.
 • Susskind R.E., The future of law, Oxford 1996.
 • Szostek D., Czynności prawne a środki komunikacji elektronicznej, Kraków 2004.
 • Tam S., Touter to intelectual capital formation: The genesis and development of wealth creating knowledge in the entrpreneurial minds, [w:] Knowledge café for intellectual entrepreneurship, eds. S. Kwiatkowski, L. Edvinsson, Warszawa 1999.
 • Tokarczyk R., Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin, Kraków 2006.
 • Zajadło J., Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, Gdańsk 2001.
 • Zajadło J., Po co prawnikom filozofia prawa?, Warszawa 2008.
 • Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 2000.
 • Zoll F., Prawo cywilne w zarysie – część ogólna, Kraków 1948.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4aee6e55-c589-478c-a9ec-a1b622ff2f58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.