PL EN


2014 | 1/29/ | 107-116
Article title

Miejsce Polski w świecie

Authors
Content
Title variants
EN
Poland in the world
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Miejsce Polski w świecie systematycznie spada i w najbliższych dziesięcioleciach powinno spadać nadal, przynajmniej w rozumieniu podstawowych, ustalanych długoterminowo miar. Tylko częściowo tłumaczą to procesy zewnętrzne i powszechne, marginalizujące większość mniejszych państw. Ważniejsze i nawet kluczowe wydają się niematerialne czynniki wewnętrzne, pozornie łatwe do poprawy, a mimo to zadziwiająco stabilne: niedostatek refleksji nad procesami historycznymi, nieświadomość stanu państwa oraz brak lub infantylizm wizji jego rozwoju.
EN
Poland's place in the world continuously falls and in the coming decades should continue to fall, at least if judged by basic, long-term measures. This can only partly be explained by external processes and common marginalization of the smaller states. More important and even crucial seem to be intangible internal factors, seemingly easy to improve, yet surprisingly stable, which are: paucity of reflection on the historical processes, lack of awareness of the state of Poland and the absence or infantilism of its development vision.
Year
Issue
Pages
107-116
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Instytut Sztuki Mediów, ASP
References
  • Marek Chlebuś, Polska 40 lat później, w: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. Tom II s 153, Komitet Prognoz PAN, Warszawa 2011, http://chlebus.eco.pl/ECOSOC/PL-2050.pdf
  • http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries
  • http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.MKTP.PP.CD/countries
  • http://nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
  • Rocznik statystyki międzynarodowej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003
  • Rocznik statystyki międzynarodowej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009
  • Rocznik statystyki międzynarodowej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013
  • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29_per_capita
  • Leszek Kuźnicki, Marek Chlebuś, Polska w perspektywie 2050, w: Wizja przyszłości Polski. Tom III. Ekspertyzy. s 7, Komitet Prognoz PAN, Warszawa 2012, http://sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2089:polska-w-perspektywie-2050&catid=306&Itemid=30
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-0949
ISSN
2391-5307
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4aef11da-556d-459e-b93f-64d701573b0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.