Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(18) | 17

Article title

Społeczne aspekty udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach i operacjach poza granicami kraju

Content

Title variants

EN
Social aspects of the Polish Armed Forces’ participation in missions and operations overseas

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of the article is to identify and characterize selected social aspects of activities carried out by the Polish Armed Forces in missions and operations overseas. In Part 2, the author presented three aspects describing legal status of mission participants, Polish society’s dual perception of the Polish Military’s participation in missions and operations overseas and at home. Moreover, the correlation between international missions and opera-tions and the Polish Armed Forces’ professionalization was discussed.

Contributors

 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • 1. Ambroziak Ewa, Wojna za…złotych. Polska misja stabilizacyjna w Iraku – bilans zysków i strat, Polityka & Bezpieczeństwo, nr 2/2013, Uniwersytet w Białymstoku.
 • 2. Ciechanowski Grzegorz (red.), Polacy w misjach poza granicami kraju, doświadczenia, wspomnienia perspektywy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2015.
 • 3. Gocuł Mieczysław, Współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych RP, Kwartalnik Bellona, nr 1/2014, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2014.
 • 4. Schwarzgruber Małgorzata, Żywe Centrum, Weteranom szacunek i wsparcie, wydanie specjalne Kuriera Weterana, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2014.
 • 5. Tomaszczuk Bożena (red.), Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa z aktami wykonawczymi, zbiór przepisów, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, 2013.
 • 6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa, Dz. U. z 2011 r., nr 205, poz. 1203.
 • 7. Wachowicz Beata, Percepcja wojska w społeczeństwie, raport z badań socjologicznych, Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych, Warszawa, 2005.
 • 1. http://archiwalny.mon.gov.pl/pl/strona/379.
 • 2. http://centrum-weterana.mon.gov.pl/pl/7.html.
 • 3. http://interia360.pl/moim-zdaniem/artykul/polscy-najemnicy,50578.
 • 4. http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/9329?t=-Hejter-czyli-nienawisc-i-glupota-w-natarciu.
 • 5. http://sjp.pwn.pl/szukaj/najemnik.html.
 • 6. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11820003,Najemnicy_czy_bohaterowie__Gorzki_Dzien_Weterana_.html.
 • 7. http://wolna-polska.pl/zydokomuna/polska-hanba-w-afganistanie.
 • 8. http://www.dzien-weterana.pl.
 • 9. http://www.kawadlaweterana.pl/o-co-chodzi/.
 • 10. http://www.wykop.pl/link/734013/najemnik-niesamowite-zwierzenia-polskiego-najemnika/.
 • 11. Koziej Stanisław, Profesjonalizacja Sił Zbrojnych, referat na konferencji: Wymiary bezpieczeństwa europejskiego na progu XXI wieku, Uniwersytet Hu-manistyczno-Przyrodniczy, Kielce 9-10.09.2008, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8i6fFQUNSw8J:koziej.pl/wpcontent/uploads/2015/07/ profesjonaliza-cja_sil_zbrojnych.doc+&cd=5&hl=pl&ct=clnk&gl=pl.
 • 12. Vademecum Weterana, Wybrane pytania i odpowiedzi dotyczące wprowadzanej ustawy o weteranach działań poza granicami kraju, http://jaslo.wku.wp. mil.pl/files/jaslo/file/vademecum_weterana.pdf.
 • 13. Zespół do spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP w Pytaniach i Odpowiedziach, http://www.wojsko-polskie.pl/pl/sily-zbrojne-rp/14279,profesjonalizacja-sil-zbrojnych-rp-w-pytaniach-i-odpowiedziach. html.
 • 14. Zespół Prasowy Sztabu Generalnego WP, Profesjonalizacja Sił Zbroj-nych RP w Pytaniach i Odpowiedziach, http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/Profesjonalizacja_Si_263%20_Zbrojnych%20_RP%20_w%20_Pytaniach_%20i_%20_Odpowiedziach1).pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4af1ed1f-9ffc-480f-a19a-344ea7427cc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.