PL EN


2013 | 3 | 39-48
Article title

Charakter prawny uchwał zgromadzeń kapitałowych

Content
Title variants
EN
Legal nature of the resolutions of general meetings of capital companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza charakteru prawnego uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. W odniesieniu do powszechnie aprobowanej w doktrynie teorii czynności prawnej, omówione zostają takie zagadnienia jak: element oświadczenia woli w uchwałach, podmiot podejmujący uchwałę oraz charakter skutków, jakie wywołuje uchwała. W oparciu o tak zarysowane zagadnienia, przedstawione zostają zarówno poglądy opowiadające się za, jak i przeciw uznaniu uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych za czynności prawne. Konkluzją rozważań jest przyjęcie, że uchwały te stanowią czynności prawne, o ile zmierzają one do wywołania skutków prawnych. Przy czym uznać należy je za czynności prawne charakterystyczne, do których przepisy Kodeksu cywilnego powinny znajdować zastosowanie jedynie odpowiednio.
EN
The subject matter of this article is the analysis of the legal nature of the resolutions of general meetings of capital companies. With regard to the theory of legal action commonly acceptable in doctrine, the following issues are discussed: declaration of intent in the resolutions, entity adopting a resolution and the nature of effects caused by a resolution. Based on such a description the author presents both the standpoints for and against the recognition of the resolutions of general meetings of capital companies as legal actions. As a conclusion a statement is made that the resolutions constitute legal actions as far as they are intended to have legal consequences. However, they should be deemed specific legal actions to which the provisions of the Civil Code shall apply accordingly only.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4af65de0-f7d1-4b0c-b4c2-8aed03b021fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.