PL EN


2012 | 18 | 97-115
Article title

Jak wygląda koniec świata? Dominanty w przekładach wiersza Czesława Miłosza

Title variants
EN
What is the end of the world like? Cz. Miłosz’s poem and the dominants of translation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article surveys an English and four Russian renditions of Czesław Miłosz’s A Song on the End of the World and explores the factors that may shape translation dominants. Shifts of imagery and ensuing implications for the reading of ideational and philosophical layer of the poem under translation are analyzed in the light of established literary‑scientific interpretations of the text. The apparent translators’ dominants (td’s) are described, and then juxtaposed with the translative one (TD). A summarizing scheme of the dominants and their correlations leads the author to call for a modification in the definition of the translative dominant as an operative concept: by acknowledging its intersubjectivity.
Year
Volume
18
Pages
97-115
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Miłosz Cz. [1996], Poezje wybrane. Selected Poems, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Астафьева Н., Британишский В. [2000], Польские поэты века. Антоло‑гия, t. 1, Алетея, С‑Петербург.
 • Милош Ч. [1993], Так мало и другие стихотворения, 1934‑1990, сост . А. Базилевский, Вахазар, Моск ва.
 • Морейно С. [2000], Зоомби. Переводы, стихи, Алемхо пс, Рига–Моск ва.
 • Barańczak S. [1981/1985], Język poetycki Czesława Miłosza. Wstępne rozpoznanie, [w:] Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, red. J. Kwiatkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 419‑445.
 • Bednarczyk A. [1999], Wybory translatorskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bednarczyk A. [2008], W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, PWN, Warszawa.
 • Bieńkowska E. [2004], W ogrodzie ziemskim. Książka o Miłoszu, Sic!, Warszawa.
 • Błoński J. [1980/1985], Wzruszenie, dialog i mądrość, [w:] Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, red. J. Kwiatkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 363‑380.
 • Etkind J. [1975], Swoboda tłumacza jako konieczność uświadomiona, tłum.E. Siemaszkiewicz, [w:] Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia, Księgadruga, red. S. Pollak, Ossolineum, Wrocław, s. 35‑50.
 • Jermaszowa I. [2006], „Piosenka o porcelanie” Czesława Miłosza w tłumaczeniu Władimira Britaniszskiego, [w:] Przekład jako komunikat, red. P. Fast, W.M. Osadnik, Śląsk – WSL, Katowice–Warszawa–Częstochowa, s. 159‑172.
 • Kołaczkowska A. [2006], Pieśń, [hasło w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka‑Makowska, Universitas, Kraków, s. 530-532.
 • Noel‑T od J. [2003], Dla was Miłosz, dla mnie Meewosh, tłum. E. Rajewska, „Literatura na Świecie” nr 1‑2, s. 414‑428.
 • Olejniczak J. [2009], Gatunek jako temat (przykład Czesława Miłosza), [w:] Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, red. R. Cudak, PWN, Warszawa, s. 237‑247.
 • Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440‑2005.Antologia [2007], red. E. Balcerzan,E. Rajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Reisner R. [2005], The two worlds of Miłosz. Disposition of the poem cycle Świat by Miłosz in its English versions, [w:] Kulturowe i językowe źródłanieprzekładalności, red. K. Hejwowski, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko, s. 23‑40.
 • Wilczek P. [2009], W pułapce autoprzekładu: Świat. Poema naiwne Czesława Miłosza, [w:] Sztuka przekładu – interpretacje, red. P. Fast, A. Świeściak, współpr. A. Olszta, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, s. 113‑124.
 • Wyka K. [1946/1985], Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie, [w:] Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, red. J. Kwiatkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 15‑41.
 • Zaleski M. [2005], Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Лос ев Л. [2006a], Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии, ���М
 • Лос ев Л. [2006b], Памяти Чеслава Милоша (Выступление по „Голосу Америки” 17 августа 2004), „Новая Пол ьша” № 4, s. 30‑31.
 • Haven C. [2011], Stanford University: The Book Haven, April 3rd, [on‑line], http://bookhaven.stanford.edu/tag/anthony‑milosz/ – 13 VI 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4af7f56f-657d-45d5-8165-a16efcf2bac4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.