PL EN


2014 | 3(37) | 29-34
Article title

Firms as a Component of Smart Specialisation in the Opolskie Voivodship Development Strategy

Authors
Title variants
PL
Przedsiębiorstwa jako komponent inteligentnych specjalizacji. Przykład województwa opolskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main goal of the paper is to study the significance of businesses as a component of smart specialization, on the basis of the Opolskie Voivodship Development Strategy. The structure of the paper consists of two sections. The first part is related to theoretical studies which consider companies as an element of smart specialisation. The second part of the paper contains the analysis of Opolskie Voivodship Development Strategy with regard to the relevance of companies in a smart specialization of the voivodship in question.
PL
Głównym celem artykułu było podjęcie próby scharakteryzowania znaczenia przedsiębiorstw jako komponentu inteligentnych specjalizacji, na przykładzie województwa opolskiego. Strukturę artykułu tworzą dwie części. W pierwszej z nich przeprowadzone zostały wyniki badań literaturowych w zakresie istoty przedsiębiorstw jako elementu składowego inteligentnych specjalizacji. Natomiast w drugiej części artykułu zwrócono uwagę na opolskie przedsiębiorstwa jako komponent inteligentnych specjalizacji, w oparciu o analizę „Strategii Rozwoju Województwo Opolskiego do 2020 r.”
Contributors
 • Opole University of Technology, Poland
References
 • Camagni, R., and R. Capello. 2013. “Regional Innovation Patterns and the EU Regional Policy Reform. Toward Smart Innovation Policies.” Growth and Change no. 44 (2):355–389. doi: 10.1111/Grow.12012.
 • Foray, D. 2009. “Understanding ‘Smart Specialisation’.” In The Question of R&D Specialisation: Perspectives and Policy Implications, edited by D. Pontikakis, D. Kyriakou and R. van Bavel, 14–26. Luxembourg: European Commission.
 • Foray, D., P.A. David, and B.H. Hall. 2011. “Smart Specialization. From Academic Idea to Political Instrument, the Surprising Career of a Concept and the Difficulties Involved in Its Implementation.” MTEI Working Paper (001):1–16.
 • Foray, D., J. Goddard, X.G. Beldarrain, M. Landabaso, P. McCann, K. Morgan, C. Nauwelaers, and R. Ortega-Argilés. 2012. “Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3).” [@:] http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/c/document_library/get_file?uuid=e50397e3-f2b1-4086-8608-7b86e69e8553 (accessed: 2013.09.10).
 • Foray, D., and X. Goenaga. 2013. “The Goals of Smart Specialisation.” JRC Scientific and Policy Reports. S3 Policy Brief Series (1):1–18.
 • Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation. 2013. OECD.
 • Isaksen, A. 2001. “Building Regional Innovation Systems: Is Endogenous Industrial Development Possible in the Global Economy?” Canadian Journal of Regional Science no. 24 (1):101–120.
 • McCann, P., and R. Ortega-Argilés. 2011. Smart Specialisation, Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy. 1–26, https://community.oecd.org/docs/DOC-35950.
 • Nauwelaers, C., and R. Wintjes. 2003. “Towards a New Paradigm for Innovation Policy?” In Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises, edited by B.T. Asheim, A. Isaksen, C. Nauwelaers and F. Tödtling, 193–220. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Potwora, D., and W. Potwora. 2012. “Innowacyjność opolskich przedsiębiorstw w świetle badań.” In Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorczości i administracji. Doświadczenia i perspektywy, edited by T. Pokusa and W. Duczmal. Opole: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji; Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • Słodowa-Hełpa, M. 2013. “Inteligentna specjalizacja polskich regionów: warunki, wyzwania i dylematy.” Roczniki Nauk Społecznych no. 5 (1):87–120.
 • Szewczyk, M., and A. Zygmunt. 2011. “Prospects of Food Products Manufacture Sector in Opolskie Region.” In Regional and Local Development. Capitals and Drivers, edited by K. Malik, 135–156. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 • Todtling, F., and M. Trippl. 2005. “One Size Fits All? Towards a Differentiated Regional Innovation Policy Approach.” Research Policy no. 34 (8):1203–1219. doi: 10.1016/j.respol.2005.01.018.
 • Zygmunt, A. 2012. “Diagnoza zadłużenia przedsiębiorstw branży przemysłu chemicznego Opol-szczyzny.” In Mikroekonomiczne i makroekonomiczne uwarunkowania sprawności procesów zarządzania przedsiębiorstwami, edited by M. Noga and K. Łobos, 179-191. Wrocław: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
 • Zygmunt, A., and M. Szewczyk. 2011a. “Możliwości rozwoju branży budowlanej w województwie opolskim.” Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26):75–83.
 • Zygmunt, A. 2011b. “Opolskie Voivodship: Perspectives of the Mining and Quarrying Sector.” In Regional and Local Development: Capital and Drivers, edited by K. Malik, 199–218. Opole.
 • Zygmunt, A. 2012. “Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych Opolszczyzny w kontekście rozwoju regionu.” Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28):65–71.
 • Zygmunt, J. 2013. “Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój regionu na przykładzie województwa opolskiego.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3):129–134.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4afc0556-c8e2-46f1-9e3a-1c9c6f6c6429
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.