PL EN


Journal
2012 | 5 | 31-48
Article title

Bułgarska mniejszość narodowa i problem wschodnich ziem Republiki Serbii

Authors
Content
Title variants
EN
Bulgarian national minority and the problem of the eastern lands of the Republic of Serbia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest analiza sytuacji bułgarskiej mniejszości narodowej i problemu wschodnich ziem Republiki Serbii. W tekście przedstawione zostały informacje dotyczące rozmieszczenia bułgarskiej mniejszości narodowej w Republice Serbii oraz warunków życia społeczno-politycznego w obszarze szkolnictwa, środków masowego przekazu, życia kulturalnego i działalności politycznej. Analizie poddano również działania władz bułgarskich w kierunku poprawy położenia bułgarskiej mniejszości narodowej w Republice Serbii. Artykuł bazuje na źródłach i literaturze bułgarskiej. Autorka prezentuje w nim głównie punkt widzenia mniejszości bułgarskiej i interesy państwa bułgarskiego. Ustosunkowanie państwa serbskiego do kwestii problemu zawartego w artykule przedstawione jest fragmentarycznie.
EN
The purpose of this paper is to analyze the situation of the Bulgarian national minority and the problem of the eastern lands of the Republic of Serbia. The text presents the information on the distribution of the Bulgarian national minority in the Republic of Serbia and the conditions of social and political life in the area of education, mass media, cultural and political activities. The analysis also focuses on what steps have the Bulgarian authorities taken in order to improve the position of the Bulgarian national minority in the Republic of Serbia. The article is based on Bulgarian sources and literature. The author presents in it mainly Bulgarian minority viewpoint and interests of the Bulgarian state. The fragmentary account of the response of the Serbian state to the problem has also been included.
Journal
Year
Issue
5
Pages
31-48
Physical description
Artykuł nhaukowy
Dates
published
2012-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4afc22c3-ec2c-4cd0-a858-3111aa5eaffc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.