PL EN


2014 | 5 | 10 | 31-49
Article title

European Identity: Europe as its own “Other”

Content
Title variants
PL
Tożsamość europejska – Europa jako swój „inny”
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper explores the question of European identity not in terms of a concept but rather in terms of a process. It argues that it is within the identity construction process one can find the answers whether or not the idea of European identity is feasible. The paper proceeds as follows. Initially some conceptual debates are critically discussed in order to clarify the mode of enquiry. This leads to a discussion on the identity construction process in the European context and in particular the role of the “Other” is analysed. Arguing that the process of European identity formation is so arduous because Europe is its own “Other,” this paper attempts to shed new light on the hazards inherent to the Europeanisation phenomenon and in particular to the project of European identity construction.
PL
Niniejszy artykuł rozpatruje zagadnienie tożsamości europejskiej nie z perspektywy pojęcia, ale raczej pod postacią procesu. Główna jego teza głosi, że to właśnie w procesie konstruowania tożsamości możemy odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy idea tożsamości europejskiej jest możliwa do osiągnięcia, czy też należy do sfery marzeń. Na wstępie zostają krytycznie omówione kwestie pojęciowe w celu nakreślenia i sprecyzowania ram teoretycznych. Następnie przeprowadzona jest analiza procesu konstruowania tożsamości w kontekście europejskim. Szczególna uwaga poświęcona jest zagadnieniu „Innego”. Dowodząc, że proces kształtowania się tożsamości europejskiej jest niezwykle utrudniony, ze względu na fakt, iż Europa jest swoim własnym „Innym”, artykuł rzuca nowe światło na przeszkody będące immanentnymi cechami zjawiska europeizacji, zwłaszcza procesu kształtowania się tożsamości europejskiej.
Year
Volume
5
Issue
10
Pages
31-49
Physical description
Contributors
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • Teologia Polityczna
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4afc34c3-55e1-49b2-add0-1aa5ba9403e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.