PL EN


2014 | 1(9) | 22
Article title

WYBRANE KONFLIKTY ZBROJNE W UJĘCIU POLEMOLOGICZNYM (CZĘŚĆ 2). KONFLIKT O FALKLANDY

Content
Title variants
EN
SELECTED ARMED CONFLICTS FROM POLEMOLOGICAL PERSPECTIVE (PART 2) FALKLANDS CONFLICT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule dokonano krótkiej analizy wojny o Falklandy w ujęciu polemoglicznym, tzn. ukierunkowanym na interdyscyplinarność rozważań. Na wstępie scharakteryzowano przedmiot sporu, czyli archipelag Falklandów, pod względem geopolitycznym. Następnie analizie poddano przyczyny konfliktu, podkreślając występowanie szeregu przyczyn strukturalnych, koniunkturalnych oraz okazjonalnych. Kolejny element stanowi analiza przebiegu wojny, gdzie skupiono się głównie na aspektach militarnych. Zakończenie stanowi ocena skutków konfliktu, w której uwzględniono elementy militarne, polityczne, społeczne i ekonomiczne. Krótko omówiono także współczesne relacje pomiędzy stronami konfliktu.
EN
The Falkland War is briefly analysed in the article from a polemological perspective, i.e. focused on the considerations’ interdisciplinary character. Firstly, the object of the conflict, i.e. Falkland archipelago is characterized in a geopolitical aspect. Then the reasons of the conflict are presented, under-lying several structural, economic and occasional reasons. The subsequent element features the course of war focused mainly on military aspects. Fi-nally, the evaluation of the conflict results follows taking into consideration military, political, social and economic elements. Moreover, contemporary relations between the conflict parties are also discussed.
Keywords
Contributors
References
 • Anderson D., Wojna o Falklandy 1982, Wielkie Bitwy Historii, Osprey Publishing, Poznań 2009.
 • Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
 • Ciborowski L., Polemologia – stan obecny i perspektywy, [w:] Huzarski M., Szulc B., Metodologiczna tożsamość polemologii, AON, Warszawa 2010.
 • Dworecki S., Kęsoń T., Kulisz M., Konflikty zbrojne w Afryce i Ameryce. Analiza i komentarze, ATKA, Warszawa 1997.
 • Gałganek A., Polemologia jako krytyka peace research, Studia Nauk Politycznych, nr 3-4 (75-76), 1985.
 • Huzarski M., Kwestie teoretyczne podejścia polemologicznego, materiał z wykładu w ramach przedmiotu Teoretyczne podstawy polemologii, AON, Warszawa 2013.
 • Huzarski M., Wiedza o polemologii, [w:] Huzarski M., Szulc B., Metodologiczna tożsamość polemologii, AON, Warszawa 2010.
 • Kęsoń T., Badania konfliktów zbrojnych i wojen w XX wieku – doświadczenia polemologiczne, [w:] Huzarski M., Szulc B., Metodologiczna tożsamość polemologii, AON, Warszawa 2010.
 • Kęsoń T., Pojęcie konfliktu i wojny w literaturze. Podejście polemologiczne w badaniach konfliktów zbrojnych, skrypt internetowy: www.osrodekbadania.waw.pl.
 • Krawczyk J. (red.), Wojna o Falklandy 1982 rok, Bitwy Świata nr 43, Rzeczpospolita, 5.01.2008.
 • Kubiak K., Falklandy – Port Stanley 1982, Bellona, Warszawa 2007.
 • Kubiak K., Falklandy, Wydawnictwo Altair, Warszawa, 1993.
 • Kubiak K., Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie. Informator 2007, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007.
 • Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-1996, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 1996.
 • Odziemkowski J., Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Bellona, Warszawa 2011.
 • Odziemkowski J., Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.
 • Parker G. (red.), Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, Książka i Wiedza, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b02f137-26b3-4a3c-89e4-9dd358ffd0d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.