PL EN


2015 | 5 | 297--305
Article title

Troska o siebie jako wyraz zdrowego ustosunkowania wobec własnej osoby

Content
Title variants
EN
Self-regard as an expression of a healthy attitude towards oneself
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia nową na gruncie psychologii Zachodu konceptualizację zdrowego stosunku do samego siebie. Omawiany konstrukt – troska o siebie – oznacza otwartą, wrażliwą i wyrozumiałą postawę wobec własnego cierpienia, ograniczeń i trudnych emocji. Pierwszą część artykułu stanowi przegląd badań międzynarodowych nad troską o siebie. Następnie przedstawione są wyniki badań własnych prowadzonych na 72 parach małżeńskich, w których dokonano kwestionariuszowego pomiaru konstruktu oraz dobrostanu psychicznego, samooceny, satysfakcji z różnych aspektów życia, stażu małżeńskiego, płci i in.
EN
This article presents a new conceptualization of a healthy attitude towards oneself based on Western psychology. The construct under discussion of self-regard refers to an open, sensitive and understanding attitude towards ones own suffering, limitations and difficult emotions. The first part of the article is a review of international research on self-regard. The article then presents the results of research conducted on 72 married couples, which measured the level of concern for well-being and mental health, self-esteem, satisfaction with various aspects of life, length of marriage, gender, et al.
Year
Issue
5
Pages
297--305
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • BIBLIOGRAFIA
 • [1] Allen A., Leary M. R, Self-compassion, stress, and coping, “Social and Personality Psychology Compass” 2007, nr 4 (2).
 • [2] Dzwonkowska I., Błońska K., Wstępna wersja polskiej adaptacji Skali Współczującej Postawy wobec Samego Siebie (Self-compassion) autorstwa Kristin Neff, dane niepublikowane (praca magisterska), Opole 2008.
 • [3] Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M., Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja Skali SES M. Rosenberga, „Psychologia Społeczna” 2007, T. 2 02 (04).
 • [4] Dzwonkowska I., Współczucie wobec samego siebie (self-compassion) jako moderator wpływu samooceny globalnej na afektywne funkcjonowanie ludzi, „Psychologia Społeczna” 2011, T. 6, nr 1 (16).
 • [5] Dzwonkowska I., Związek pomiędzy współczującą postawą wobec samego siebie a stabilnością samooceny, dane niepublikowane, Opole 2010.
 • [6] Germer C. K., Neff K. D., Self‐compassion in clinical practice, “Journal Of Clinical Psychology” 2013, No 69 (8).
 • [7] Gilbert P., Procter S., Compassionate Mind Training for People with High Shame and Self-Criticism of a Group Therapy Approach, “Clinical Psychology and Psychotherapy” 2006, No 13.
 • [8] Juczyński Z., Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia,Warszawa 2001.
 • [9] Leary M. R., Tate E. B., Adams C. E., Allen A. B., Hancock J., Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The implications of treating oneself kindly, “Journal of Personality and Social Psychology” 2007, No 92.
 • [10] Neff K. D., Hseih Y., Dejitthirat K., Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure, “Self and Identity” 2005, No 4.
 • [11] Neff K. D., The role of self-compassion in development: A healthier way to relate to oneself, “Human Development” 2009, No 52.
 • [12] Neff K. D., Vonk R., Self-compassion versus global self-esteem: Two different ways of relating to oneself, “Journal of Personality” 2009, No 77.
 • [13] Neff K., Kirkpatrick K., Rude S., Self-compassion and its link to adaptive psychological functioning, “Journal on Researches in Personality” 2007, No 4.
 • [14] Neff K., Self- compassion and Psychological Well-Being, “Constructivism in the Human Sciences” 2004, No 9 (2).
 • [15] Neff K., Self- compassion and Psychological Well-Being, “Constructivism in the Human Sciences” 2004, No 9 (2).
 • [16] Neff K., Self-compassion: An Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself, “Self and Identify” 2003, No 2.
 • [17] Neff K., The development and Validation of a Scale to Measure Self-Compassion, “Self and Identity” 2003, No 2.
 • [18] Neff K. D., Pisitsungkagam K., Hsieh Y., Self-Compassion and Self-Construal in the United States, Thailand, and Taiwan, “Journal of Cross-Cultural Psychology” 2008, No 39.
 • [19] Neff K. D., Self-compassion, self-esteem, and well-being, “Social and Personality Compass” 2011, No 5.
 • [20] Neff K., Kirkpatrick K., Rude S., An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits, “Journal of Research in Personality” 2007, No 41.
 • [21] Neff K., Beretvas S. N., The role of self-compassion in romantic relationships, “Self and Identity” 2013, No 12 (1).
 • NETOGRAFIA
 • [22] Leary M. R., (2007) Self-Compassion May be More Important Than Self-Esteem in Dealing With Negative Events, „News & Communication” 2007, http://today.duke.edu/2007/05/selfcompassion.html, 15.12.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b032c31-eb68-48ab-baa5-146c03c14438
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.