PL EN


2013 | 16 | 3(60) | 114-121
Article title

Mobbing jako przejaw patologicznego zachowania w miejscu pracy. Na podstawie badania wśród pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu.

Title variants
EN
Mobbing as an expression of pathological behavior in the workplace. Based on a research on working students of the Faculty of Economic Sciences and Management at the Nicolaus Copernicus University in Torun.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono mobbing jako przykład patologii w miejscu pracy. Mobbing oznacza przemoc werbalną i/lub psychiczną skierowaną wobec pracownika, której celem jest jego poniżenie. Jest to jedna z groźniejszych patologii, o coraz większej skali. Zauważalny jest jednak deficyt badań i literatury na ten temat. Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi praktyków i teoretyków zarządzania na problem mobbingu w pracy. W artykule omówiono wyniki badania własnego Autora na temat skali mobbingu.
EN
The article discusses mobbing as an example of pathology in the workplace. Mobbing means verbal and/or mental violence directed against an employee, which aim is to humiliate this employee. It is one of the most dangerous pathologies and its scale is increasing. A deficit of research and literature on this subject is noticeable. This article is an attempt to draw the attention of management practitioners and theorists on the problem of mobbing at work. The article discusses the results of the Author's own research on the mobbing at work.
Year
Volume
16
Issue
Pages
114-121
Physical description
Dates
published
2013-10
Contributors
  • Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87-100 Torun, Poland, dawid.jan.szostek@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b0530be-2015-44bc-b007-ac82153d9c29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.