PL EN


2014 | 10 | 237-253
Article title

Proces lokacji średniowiecznego Koszalina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych

Content
Title variants
The process of the location of medieval Koszalin in the light of archaeological and historical sources
Languages of publication
PL
Abstracts
Abstract: Based on the results of archaeological research carried out in the Old Town in Koszalin, confronted with written sources, the authors attempted to identify the nature of the pre-location settlement phase (open settlement and stronghold), and the development of structures in the quarters and urban plots of the charted town. They deal with the subject of the two main elements of the medieval town - the town hall and the parish church as well as the importance of the Cistercian convent in the town’s development.
Year
Volume
10
Pages
237-253
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Wendland... 2006. Zbiór rzeczy rozmaitych historii miasta Koszalin dotyczących, oprac. J. Chojecka, A. Heinrich, A. Muszyński, Koszalin.
 • Źródła... 2006. Źródła do dziejów Koszalina, z. 1, oprac. A. Muszyński, Koszalin.
 • Źródła... 2007. Źródła do dziejów Koszalina, z. 2, oprac. A. Melonek, A. Muszyński, Koszalin.
 • Źródła... 2008. Źródła do dziejów Koszalina, z. 3, oprac. A. Melonek, A. Muszyński, Koszalin.
 • Abramów J., Bienias D., Borkowski J., Cymek L., Kuczkowski A., Rożnowski F. 2014. Konwent cysterek w Koszalinie. Część 2. Badania archeologiczne na cmentarzysku przyklasztornym, „Materiały Zachodniopomorskie NS” 10/1 (2013), 191-235.
 • Białoskórska K. 1992. Czy o wyborze miejsca na założenie opactwa cysterskiego decydowały zawsze wskazania reguły? Między teorią a rzeczywistością, [w:] Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, red. J. Strzelczyk, Poznań, 149–178.
 • Bończa-Bystrzycki L. 2013. Z dziejów parafii mariackiej w Koszalinie (XIX wiek), Koszalin.
 • Borkowski J., Kuczkowski A. 2011. Cussalyn-Cößlin-Koszalin. Źródła archeologiczne do dziejów Koszalina, Koszalin.
 • Brzustowicz G. J. 2014. Konwent cysterek w Koszalinie. Część 1. Zarys dziejów, „Materiały Zachodniopomorskie NS” 10/1 (2013), 159-189.
 • Gasztold T., Muszyński A., Rybicki H. 1974. Koszalin. Zarys dziejów, Poznań.
 • Gupieniec R. 1997. Z dziejów miast średniowiecznych. Próba odtworzenia zabudowy działek budowlanych w miastach wczesno- i późnośredniowiecznych w basenie Morza Bałtyckiego, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 3/2, 5–36.
 • Maciakowska Z. 2011. Kształtowanie przestrzeni miejskiej Głównego Miasta w Gdańsku do początku XV wieku, Gdańsk.
 • Majewski M. 2012. Ocena stanu badań archeologicznych nad okresem nowożytnym na Pomorzu Zachodnim, [w:] Regiony, rzemiosła, kategorie – archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju, „Archaeologia Historica Polona” 20, 95–104.
 • Pirwitz C. 1931. Das Stadtbild Köslins in frühen Zeiten, „Unsere Pommerland” 16/11-12, 421–427.
 • Ptaszyńska D. A. 1974. Miejskie mury obronne w województwie koszalińskim, Koszalin.
 • Rębkowski M. 1995. Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, Kołobrzeg.
 • Rębkowski M. 2001. Pierwsze lokacje miast w Księstwie Zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe, Kołobrzeg.
 • Rębkowski M. 2006. Możliwości archeologii w poznaniu procesów lokacyjnych. Na przykładzie wybranych miast południowego wybrzeża Bałtyku, [w:] Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały z konferencji międzynarodowej w Lądku Zdroju 28-29 października 2002 roku, red. C. Buśko, M. Goliński, B. Krukiewicz, Wrocław, 203–226.
 • Rębkowski M. 2012. Ciągle młoda? Archeologia późnego średniowiecza na Pomorzu Zachodnim po 1989 roku, [w:] Regiony, rzemiosła, kategorie - archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju, „Archaeologia Historica Polona" 20, 69–94.
 • Skrzypek I. 2004. Archeologiczne badania ratownicze na terenie Starego Miasta w Koszalinie, [w:] Archaeologia et historia urbana, red. R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki, Elbląg, 181–192.
 • Słownik... 1959. Słownik łacińsko-polski, t. I (A-C), red. M. Plezia, Warszawa.
 • Wirski A. 1998. Przedlokacyjny Koszalin, [w:] Koszalin w średniowieczu, red. A. Wirski, Koszalin, 59–99.
 • Wirski A. 2001. Castrum w Koszalinie – kolejna hipoteza, [w:] Koszalin. Z dziejów miasta do 1266 roku, t. 1, red. E. Buczak, Koszalin, 97–130.
Notes
Dział: Studia i Materiały
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b0677b8-2618-4530-a255-ca3be61c9024
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.