PL EN


2008 | 2-3-4 | 15-29
Article title

Lokalne programy rewitalizacji w wybranych miastach powiatowych na Mazowszu

Authors
Content
Title variants
EN
Local Urban Renewal Programmes in Selected County Towns of the Mazovia Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces rewitalizacji staje się nieodzownym elementem planowania przestrzennego uwzględniającym społeczny i urbanistyczny punkt widzenia. Wybrane aspekty tego procesu przedstawiono na przykładzie lokalnych programów rewitalizacji dwóch miast powiatowych: Legionowa i Gostynina. Scharakteryzowano kryteria wyboru obszarów rewitalizowanych, podmioty uczestniczące w tym procesie, najważniejsze inwestycje oraz problemy dotyczące rewitalizacji zabudowy wielorodzinnej.
EN
The process of urban renewal is becoming an indispensable element of spatial planning, and it takes into account both social, and urban-planning points of view. The paper presents selected aspects of that process on the basis of local urban renewal programmes concerning two county towns in Poland: Legionów and Sochaczew. Criteria of selection of areas to be subjected to renewal, entities participating in that process, most important projects, as well as problems related to the renewal of multi-family buildings were described.
Year
Issue
Pages
15-29
Physical description
Dates
published
2008-12
References
  • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast. PWN, Warszawa 1999.
  • Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003.
  • Zaniewska H., Kowalewski A. T., Thiel M., Barek R., Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziomy odpowiedzialności. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2008.
  • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gostynin, Poznań 2005.
  • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Legionowo, Legionowo 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b09a4fe-e20e-44e1-a2ca-6a3439e118d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.