PL EN


2020 | 2 (100) | 5-26
Article title

Rola programów Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich gminy Brześć Kujawski w opinii respondentów

Content
Title variants
EN
THE ROLE OF EUROPEAN UNION PROGRAMMES IN THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF THE BRZEŚĆ KUJAWSKI COMMUNE IN THE OPINION OF RESPONDENTS
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Prezentowane badania przeprowadzono w maju i czerwcu 2019 roku w gminie Brześć Kujawski w województwie kujawsko-pomorskim. Na podstawie udostępnionej przez władze samorządowe gminy dokumentacji wykonano analizę inwestycji i ocenę projektów zrealizowanych przy wsparciu środków UE w badanej gminie.
EN
The presented research was conducted in May and June 2019, in the Brześć Kujawski commune in the Kujawy-Pomerania Province. Based on the documentation shared by the local government authorities, an analysis of investments as well as assessment of projects implemented with the support of EU funds in the studied commune were conducted.
Year
Issue
Pages
5-26
Physical description
Dates
received
2020-06-26
accepted
2020-07-14
Contributors
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, zawisza@utp.edu.pl
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
References
 • A revised urban-rural typology (2010): Eurostat regional yearbook, Luxemburg, [www.epp.eurostat.ec.europa. eu/ cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-10-001/EN/KS-HA-10-001-EN.PDF].
 • Bański J., Mazur M. (2016): Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy. Land Use Policy. 54, p. 1-17.
 • Borawska M. (2016): Obszary wiejskie w statystyce publicznej. https://wroclaw.stat.gov.pl/ files/gfx/wroclaw/pl/defaultstronaopisowa/2857/1/1/obszary_wiejskie_w_statystyce_publicznej.pdf
 • Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P. (2015): Wiejskie obszary funkcjonalne – próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. Studia, 37, ss.7.36.
 • Jakubowski E. (2017): Inteligentne specjalizacje elementem rozwoju polski zachodniej. Marketing i Rynek nr 10, ss. 209-220.
 • Kallas M. (2009): Historia ustroju Polski. PWN, Warszawa, ss. 398-399.
 • Krzysztofik M. (2017): Problematyka prawna pojęcia obszaru wiejskiego. Studia Iuruduca Lublinensi, XXVU nr 1, ss. 300-302.
 • Mickiewicz A., Mickiewicz B. (2017): Wsparcie transferu wiedzy i innowacji w ramach PROW 2014-2020. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management nr 83, ss. 26-37.
 • OECD Regional Typology (2010): Directorate for Public Governance and Territorial Development. http://www.oecd.org.gov.com/regional-policy/42392595.pdf.
 • Pająk K., Dahlke P., Kvilinskyi O. (2016): Determinanty rozwoju regionalnego – współczesne odniesienie. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 9, Bydgoszcz. ss. 109-122.
 • Stanny M. (2014): Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie. Wieś i Rolnictwo nr 1(162), ss. 1-16.
 • Stanny M., Strzelczyk W. (2015): Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, T. XVII, z. 4, ss. 301-307.
 • Zawalińska K. (2012): Rozwój obszarów wiejskich w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej. Roczniki Naukowe SERiA, T. XIV, z 1, ss.580-585.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b0d9e1b-af71-4f13-be38-d82343c89a42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.