PL EN


2011 | 1(7) | 139-154
Article title

Miejsca traumy w Świecie Miłosza

Content
Title variants
EN
The Spots of Trauma in The World by Czesław Miłosz
Languages of publication
Abstracts
EN
The author is searching for the spots or cracks through which concealed trauma reveals itself in The World by Miłosz, a text which most of the interpreters described as idyllic. Close reading of Miłosz’s text shows that it is driven by unconscious repression that works to conceal the symptoms of traumatic experience by covering them with a simulation of a house¬ sanctuary. Author is trying to re¬ read The World, paying close attention to these spots and the fact that the date closing the book – April 1943 – is not just an ironic point, but a mark of experience that could not be erased or repressed from memory. The author also points to the intertextual relation between The World and other Miłosz’s texts, and shows how by comparing different types of poetic imagery related to the same memory, one can depict the work of unconscious repression.
Year
Issue
Pages
139-154
Physical description
Contributors
 • Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
References
 • Baudrillard J., 2005, Precesja symulakrów, w: Baudrillard J, Symulakry i symulacja, tłum. Królak S., Warszawa.
 • Fiut A., 2003, W stronę Miłosza, Kraków.
 • Gorczyńska R. (Czarnecka E.), 1992, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Kraków.
 • Kochanowski J., 1957, Fraszki, oprac. Pelc J., Wrocław.
 • Konopnicka M., 1996, Co słonko widziało. Wybór wierszy, Warszawa.
 • Kulas P., 2009, Turniej Garbusów. Problematyka tożsamości w twórczości Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza, Katowice.
 • Laplanche J., Pontalis J.¬ B., 1996, Słownik psychoanalizy, tłum. Modzelewska E., Wojciechow-ska E., Warszawa.
 • Łukasiewicz J., 1981, Przestrzeń „Świata naiwnego”, „Pamiętnik Literacki”, nr 4.
 • Masłowski M., 2007, Religia Miłosza, „Pamiętnik Literacki”, nr 4.
 • Mauron C., 1972, Wprowadzenie do psychokrytyki, tłum. Błońska W., w: Markiewicz H., red., Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 2, Kraków.
 • Miłosz C., 1943, Świat, poema naiwne, [b.m.].
 • Miłosz C., 1981, Dolina Issy, Kraków.
 • Nawarecki A., 1996, Pokrzywa. Eseje, Chorzów¬ Sosnowiec.
 • Nycz R., 2006, Literatura nowoczesna wobec doświadczenia, „Teksty Drugie”, nr 6.
 • Stala M., 1981, Poza ziemią Ulro, „Teksty Drugie”, nr 4–5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b1406db-0d25-4c9d-9bfd-caf9a3b7f837
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.