PL EN


2015 | 63 | 2: Historia | 153-175
Article title

August Czartoryski i jego relacje z hiszpańską rodziną po matce

Title variants
EN
August Czartoryski and his relations with his maternal Spanish family
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
August Czartoryski (1858-1893) pochodził z jednego z najznakomitszych rodów arystokratycznych skoligaconych z wieloma dworami europejskimi. Przyszedł na świat w Paryżu ze związku Władysława Czartoryskiego i Marii Amparo Muñoz y de Borbón, córki królowej Hiszpanii Marii Krystyny de Borbón i jej morganatycznego małżonka Agustína Fernanda Muñoz, księcia de Riánsares. W skład jego hiszpańskiej rodziny wchodziło także liczne potomstwo państwa Muñoz oraz Izabela II i jej syn Alfons XII. August doczekał się kilku monografii i drobniejszych publikacji. Jednak w żadnej z nich nie pogłębiono wątku jego relacji z rodziną od strony matki. Niniejszy artykuł wypełnia tę lukę. Autorka odkrywa przed czytelnikami kontakty Augusta z poszczególnymi członkami jego hiszpańskiej rodziny, dokonuje ich oceny, zastanawia się, czy posiadanie hiszpańskich korzeni i spokrewnienie z hiszpańską rodziną królewską miało znaczenie dla kształtowania się jego osobowości i poczucia tożsamości narodowej. Wobec szczupłości opracowań dotyczących realizowanego tematu artykuł, został oparty głównie na materiałach rękopiśmiennych z archiwów polskich i hiszpańskich.
EN
August Czartoryski (1858-1893) came from one of the most outstanding aristocratic families related to many European courts. He was born in Paris, his father being Władysław Czartoryski and his mother – Maria Amparo Muñoz de Borbón, the daughter of Maria Christina of Bourbon-Two Sicilies, Queen of Spain, and her secret husband Agustín Fernando Muñoz, Duke of Riánsares. His Spanish family also included the Muñozes’ numerous children, Isabella II of Spain and her son Alfonso XII. A few monographs and other small publications on August have been published. However, in none of them the motif of his relations with his maternal family are studied in detail. The present article fills the gap. The author shows August’s contacts with particular members of his Spanish family, assesses them, and considers the question if having Spanish roots and being related to the Spanish royal family was significant for the formation of his personality and the sense of his national identity. Because of the scantiness of works concerning the subject the article is mainly based on manuscripts from Polish and Spanish archives.
Contributors
References
  • Burdiel I.: No se puede reinar inocentemente, Madrid 2004.
  • Cambronero C.: Crónicas del tiempo de Isabel II, Madrid 1913.
  • González C.A.: Música de su niñez: 1830-1843, w: J.S. Pérez Garzón (ed.), Isabel II. Los espejos de la reina, Madrid 2004, s. 215-230.
  • González Doria F.: Las reinas de España, Madrid 1989.
  • Jiménez F., Salcedo M.: Augusto Czartoryski. Príncipe de Polonia-Duque de Vista Alegre. Sobrino de Isabel II de España, Madrid 2004.
  • Obtułowicz B.: Luis José Sartorius, hrabia de San Luis. “Polak”, który nie był Polakiem. Kraków 2012.
  • Obtułowicz B.: María Amparo Muñoz y de Borbón, księżna Czartoryska, Kraków 2013.
  • Pro Ruiz J.: Bravo Murillo. Política de orden en la España liberal, Madrid 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b1891a0-0f02-44a3-9361-a3ed0a3fd521
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.