PL EN


2016 | 17 | 2 | 54-64
Article title

ANALIZA GRY MONETARNO - FISKALNEJ NA PRZYKŁADZIE GOSPODARKI POLSKIEJ

Content
Title variants
EN
ANALYSIS OF THE MONETARY-FISCAL GAME IN THE CASE OF POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy policy mix z wykorzystaniem niekooperacyjnej gry między władzami fiskalnymi i monetarnymi oraz modelu makroekonomicznego opartego na koncepcji nowej syntezy neoklasycznej. Dokonano estymacji modelu dla Polski w latach 2000-2014. Przeprowadzono szereg symulacji z wykorzystaniem modelu oraz systemu komputerowego wyznaczającego wypłaty gry. Przeanalizowano alternatywne policies mix w stosunku do realizowanych w przeszłości polityk: monetarnej i fiskalnej. Wyznaczono i przeanalizowano optymalne strategie odpowiedzi oraz strategie równowagi Nasha.
EN
Analysis of the policy mix is presented using a noncooperative game and a macroeconomic model formulated on the basis of the New Neoclassical Synthesis concept. The game describes interactions of the fiscal and monetary authorities. The model has been estimated for the Poland in 2000–2014. Simulations have been made using the model and the constructed computer based system calculating payoffs of the game. The fiscal and monetary policies alternative to the historical ones are shown and analyzed. The best response strategies and the Nash equilibria are derived and discussed.
Contributors
author
 • Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk
 • Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk
References
 • Bennett H., Loayza N. (2000) Policy Biases when the Monetary and Fiscal Authorities have Different Objectives. Central Bank of Chile Working Papers, 66.
 • Blinder A. S. (1983) Issues in the Coordination of Monetary and Fiscal Policy [w:] Monetary Policy in the 1980s, Federal Reserve Bank of Kansas City, 3-34.
 • Darnault N., Kutos P. (2005) Poland’s policy mix: fiscal or monetary leadership? ECFIN Country Focus, 2(1), 1-6.
 • Dixit A., Lambertini L. (2001) Monetary-Fiscal Policy Interactions and Commitment versus Discretion in a Monetary Union. European Economic Review, 45, 977-987.
 • Galí J. (2009) The New Keynesian Approach to Monetary Policy Analysis: Lessons and New Directions. http://www.crei.cat/people/gali/jg09cfs.pdf
 • Jakóbik W. (2013) Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej, 92, 73-88.
 • Kruś L., Woroniecka-Leciejewicz I. (2015a) Fiscal-Monetary Game Analyzed with Use of a Dynamic Macroeconomic Model. [w:] B. Kamiński et al. (Eds.) GDN 2015, Springer LNBIP, 218, 199-208.
 • Kruś L., Woroniecka-Leciejewicz I. (2015b) Analiza policy mix z wykorzystaniem metod teorii gier i optymalizacji wielokryterialnej na podstawie modelu nowej syntezy neoklasycznej dla warunków Polski. RB/42/2015, IBS PAN, Warszawa.
 • Lambertini L., Rovelli R. (2003) Monetary and fiscal policy coordination and macroeconomic stabilization. A theoretic analysis. Bolonia.
 • Libich J., Nguyen D., Stehlik P. (2014) Monetary Exit and Fiscal Spillovers. MPRA, 1-32.
 • Marszałek P. (2009) Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen. PWN, Warszawa.
 • Nash, J. F. (1951) Non-cooperative Games. Annals of Mathematics, 54 (2), 286-295.
 • Nordhaus W. D. (1994) Policy Games: Coordination and Independence in Monetary and Fiscal Policies, Brookings Papers on Economic Activity, 2, 139–215.
 • Stawska J. (2014) Wpływ policy-mix na wzrost gospodarczy i poziom bezrobocia w Polsce, Finanse. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 67, 667-677.
 • Wojtyna A. (1996) Niezależność banku centralnego a teoretyczne i praktyczne aspekty koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej. Bank i Kredyt, 6.
 • Woroniecka-Leciejewicz I. (2015) Equilibrium strategies in a fiscal-monetary game. A simulation analysis. Operations Research & Decisions, 25 (2), 75-100.
 • Woroniecka-Leciejewicz I. (2010) Decision interactions of monetary and fiscal authorities in the choice of policy mix. Journal of Organizational Transformation and Social Change: 7 (2), 189-210.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b1efe13-70b4-45f2-a186-936494f88c1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.