PL EN


2013 | 4 | 540-543
Article title

Wpływ leczenia sanatoryjnego na jakość życia pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
References
 • Tobiasz-Adamczyk B. Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;2002.
 • Głębocka A, Szarzyńska M. Wsparcie społeczne a jakość życia osób starszych. Gerontol Pol 2005; 13(4): 255–259.
 • Palak Z, red. Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 2006: 15–38.
 • Wysocka-Skurska I, Sierakowska M, Sierakowski S. Ocena jakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w zależności od stosowanej terapii farmakologicznej. Reumatologia 2012; 50(1): 16–23.
 • Stange EF, Travis SPL , Vermeire S, et al. For the European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO ). European evidence based consensuns on the diagnosis and management of Crohn’s disease: definitions and diagnosis. Gut 2006; 55(Suppl. I): i1–i15.
 • Żołnierczyk-Zreda D, Wrześniewski K, Bugajska J, i wsp. Polska wersja kwestionariusza do badania jakości życia związanej ze zdrowiem. Podręcznik do kwestionariusza. Warszawa: CIOP –PIB ; 2009.
 • Cywińska-Wasilewska G. Podstawowe problemy rehabilitacji i etyka. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego; 2004:22–25, 33–36.
 • Sałacka A, Kotkowiak L, Hornowska I, i wsp. Leczenie uzdrowiskowe – kogo kieruje lekarz rodzinny? Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 481–484.
 • Tylka J, Piotrowicz R. Kwestionariusz oceny jakości życia SF-36 – wersja polska. Kardiol Pol 2009; 67: 1166–1169.
 • Ostrowska A, Szczepankowska B. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych – stan i potrzeby. W: Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego nr 10. Warszawa: KUP ;1998: 13–23.
 • Bączyk G, Klijewska M. Wpływ rehabilitacji na funkcjonowanie i jakość życia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.Now Lek 2005; 74(2): 123–126.
 • Pawlenko TM, Tempska-Cyrankiewicz K, Kowalczewska J. Efektywność kompleksowej rehabilitacji medycznej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów z uszkodzeniem obręczy barkowej i ich aktywność fizyczna i społeczna. Reumatologia 1990; 28: 45–51.
 • Puczałowska-Lizis E, Łuczyszyn P. Wpływ kompleksowego programu rehabilitacji uzdrowiskowej na wybrane parametry czynnościowe narządu ruchu osób z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Balneol Pol 2008; L(2): 140–148
 • Elkayam O, et al. Effecf of Spa therapy in Tiberias on patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis. J Rheumatol 1991;18(12): 1799–1803.
 • Shmidt KL . Physical therapy and balneotherapy of arthritis. Ther Umsch 1991; 48(1): 46–51.
 • Yurtkuran M, Ay A, Bingöl Ü, et al. Evaluation of the Spa therapy in Ataturk Balneotherapy and Rehabilitation Center. Phys Med Rehabil Kurortmed 2005; 15(6): 345–354.
 • Nguyen M, Reval M, Dougados M. Prolonged effects of 3 week therapy in a spa resort on lumbar spine, knee and hip osteoarthritis:fllow-up after 6 months. A randomized controlled trial. Br J Rheumatol 1997; 36: 77–91.
 • Kwapisz U, Głowacka MD. Samoocena zdrowia pacjentów w starszym wieku po leczeniu uzdrowiskowym w badaniach SF-36. Balneol Pol 2009; LI (2): 140–147.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b2472ec-04a0-4b38-b2ed-3f8f81a0a445
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.