PL EN


2011 | 11 | 276-281
Article title

LE DÉVELOPPEMENT PHONÉ-TIQUE IRRÉGULIER DÛ À LA FRÉQUENCE EN FRANÇAIS

Authors
Title variants
EN
Irregular sound change due to frequency in French
PL
Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją w języku francuskim
Languages of publication
FR
Abstracts
EN
Until now, irregular sound change due to frequency has been considered as something sporadic, affecting only the vocabulary, whereas the present writer believes that irregular sound change due to frequency, which concerns also reductions in morphemes, especially in inflectional ones (which are even more frequently used than words), is the third essential factor of linguistic evolution, in addition to regular sound change and analogical development. There are six arguments which can be mentioned in favour of the theory of irregular sound change due to frequency. (1) If a frequency dictionary for a given language and for a given epoch is available, we may use it, since the majority of words showing an irregular sound change due to frequency belong to the thousand words most frequently used in the given language. And so on.
PL
Dotychczas nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją traktowano jako coś sporadycznego, odnoszącego się tylko do słownictwa, natomiast autor niniejszego artykułu sądzi, że rozwój ten, zachodzący także w morfemach, zwłaszcza fleksyjnych (które są używane nawet częściej od słów), jest – obok regularnego rozwoju fonetycznego i rozwoju analogicznego – trzecim najważniejszym czynnikiem ewolucji językowej. Istnieje sześć argumentów przemawiających za nieregularnym rozwojem fonetycznym spowodowanym frekwencją. 1) Jeśli dla danego języka i danego okresu dziejów tego języka istnieje słownik frekwencyjny, można się nim posłużyć, ponieważ większość wyrazów, które doznały nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją, rekrutuje się spośród tysiąca najczęściej używanych słów danego języka. I tak dalej.
Year
Volume
11
Pages
276-281
Physical description
Dates
online
2012-02-06
Contributors
  • Università Jagellonica di Cracovia
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b287ea7-1e2d-40c9-8714-7bc340942f4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.