PL EN


2018 | 18 | 1 | 375-386
Article title

The importance of modernizations in realization of sustainable development principles – a case study of the Heating Plant ‘Piast’ in Bieruń, Poland

Authors
Content
Title variants
PL
ZNACZENIE MODERNIZACJI W REALIZACJI ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO „PIAST” W BIERUNIU
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The issue of environment protection has gained in importance recently in connection with progressive environmental decay, which is caused by a steady economic development and exploitative natural resource management. Energetics is one of the industries, which have a damaging influence on the environment, especially in the matter of air quality. Polish energetics is based on carbon-intensive fuels due to big coal reserves commanded by the country. Coal burning leads to air pollution emission of sulfur dioxide, carbon dioxide and particulate matter. Modernizations of power installations are one of the ways towards realization of sustainable development principles. The article is devoted to modernizations implemented in the Heating Plant ‘Piast’ based in Bieruń, Poland. The investments embraced modernizations of the heating boilers and gas-cleaning plants, which constitute the IPPC installations. The author presents research results concerning the influence of conducted modernizations on the amounts of air pollution emissions.
PL
W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego, spowodowaną dynamicznym rozwojem gospodarczym oraz prowadzeniem rabunkowej gospodarki zasobami naturalnymi, kwestie związane z szeroko pojętą ochroną środowiska zyskały na znaczeniu. Energetyka stanowi jeden z najbardziej obciążających środowisko naturalne sektorów przemysłowych, w szczególności zaś w odniesieniu do jakości powietrza. Polski przemysł energetyczny opiera się głównie na paliwach węglowych, co spowodowane jest znaczną ilością posiadanych zasobów węgla. Instalacje energetycznego spalania węgla powodują emisje zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek siarki, dwutlenek węgla oraz pyły. Zasady zrównoważonego rozwoju realizowane są m. in. na drodze modernizacji instalacji energetycznych. Niniejszy artykuł opisuje modernizacje instalacji energetycznego spalania węgla przeprowadzone w Zakładzie Ciepłowniczym „Piast” w Bieruniu. Podjęte działania inwestycyjne objęły modernizacje wszystkich kotłów oraz instalacji odpylania i odsiarczania spalin, składających się na instalację IPPC. Przedstawione modernizacje zestawione zostały z wielkościami emitowanych zanieczyszczeń w wybranym okresie badawczym.
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
375-386
Physical description
Dates
published
2013-03-01
Contributors
author
 • Krakow University of Economics, Poland
References
 • Cęckiewicz, S.; Szczapanik, A. (2006). Oczyszczanie gazów odlotowych, spalinowych i powietrza. Kraków: Ośrodek Vadawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA.
 • Gawlik, L. (2011). Steam coal. Perspectives of development in the light of environmental priorities. Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN - Wydawnictwo.
 • Instytut Energetyki (2012). Czyste technologie węglowe. Available at: https://www.ien.com.pl/czyste-technologie-weglowe.
 • Accessed 22 June 2017.
 • Internal documentation of Węglokoks Energia.
 • Kruczek, S. (2001). Kotły. Konstrukcje i obliczenia. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Nadziakiewicz, J. (2005). Źródła zanieczyszczenia powietrza i metody oczyszczania gazów z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Bytom: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji.
 • Omega (2016). Odsiarczanie gazów spalinowych. Available at:
 • http://eomega.eu/odsiarczanie-gazow-spalinowych/.
 • Accessed 22 June 2017.
 • Pozwolenie zintegrowane udzielone Węglokoks Energia NSE sp. z o. o. dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 50 MWt eksploatowanej w Bieruniu, przy ul. Granitowej 16 (2016).
 • Raport Prezesa URE (2016). Energetyka cieplna w liczbach – 2015. Available at: https://www.ure.gov.pl/pl/wskazniki-dane-i-anali/sprawozdania-raporty-pr. Accessed 22 June 2017.
 • Różański, E. (2016). Węgiel przyjazny środowisku. Magazyn Korporacyjny Grupa Kapitałowa Węglokoks 04(16).
 • Stańczyk, K. et al. (2012). The potential of the air-blown underground coal gasification product gas utilization in the fuel and energy sector in the light of national and European research. Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of CO2. Kraków: AKNET.
 • UNESCO (2017). UNESCO a zrównoważony rozwój. Available at: http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/. Accessed 22 June 2017.
 • US EPA (2016). What is Acid Rain? Available at:https://www.epa.gov/acidrain/what-acid-rain. Accessed 22 June
 • Wyrwa, A.; Krawczyk, J.; Guła, A. (2012). Strategy and law regulations of European Community regarding production, emission and sequestration of CO2 in fuel and power sector. Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of CO2. Kraków: AKNET.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b33be43-e692-4a8e-9d6b-6f32aceb6c1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.