PL EN


2013 | 1 | 3 | 107-121
Article title

Marketing społecznie zaangażowany analiza krytyczna

Authors
Content
Title variants
EN
Cause-related marketing critical analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje tematykę marketingu społecznie zaangażowanego. Definiuje go i umiejscawia na tle szerszej strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Podnosi także zagadnienie wątpliwości odnoszących się do rzeczywistej skuteczności marketingu społecznie zaangażowanego i jego etyczności. Celem artykułu jest dokonanie analizy krytycznej marketingu społecznie zaangażowanego na płaszczyźnie praktycznej i etycznej. Autorka w artykule weryfikuje czy w istocie CRM jest źródłem cenionej w praktyce biznesowej sytuacji „wszyscy wygrywają". Tekst ukazuje CRM jako kompromis pomiędzy etyką a pragmatyką rynkową.
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
107-121
Physical description
Contributors
author
 • Mgr, Katedra Filozofii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, iwona.codogni@gmail.com
References
 • Berglind M., Nakata C. (2005), Cause-related marketing: More buck than bang?, „Business Horizons" nr 48.
 • Dąbrowski T. (2011), Cause-related marketing w kreowaniu i komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, „Marketing i Rynek" nr 3.
 • Filek J. (2007), Czy reklamie społecznej wszystko wolno?, w: Granice i zastosowania reklamy społecznej, Keler K., Nóżka M.,(red.) Zeszyty Pracy Socjalnej (13), Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Gasparski W. (2001), Kodeks etyczny jako narzędzie w procesie budowania i utrwalania reputacji firmy, Centrum Etyki Biznesu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.
 • Hajdas M. (2008) Bank zaangażowany, „Gazeta Bankowa" nr 37.
 • Hoeffler S., Keller K. (2002), Building Brand Equity Through Corporate Societal Marketing, „Journal of Public Policy & Marketing", nr 21(1).
 • Keller K., Aaker D. (1998), The Impact of Corporate Marketing on a Company's Brand Extensions, „Corporate Reputation Review" nr 1/4.
 • Kozłowski W., (2008), Cause-related markting w badaniach naukowych i praktyce biznesowej, „Marketing i Rynek" nr 6.
 • Kwarciński T. (2012), Rynek jako „narzędzie" pomocy potrzebującym. Etyczne aspekty marketingu społecznie zaangażowanego, „Prakseologia" nr 153.
 • Lafferty B., Goldsmith R. (2005), Cause-brand alliances: does the cause help the brand or does the brand help the cause?, „Journal of Business Research" nr 58.
 • http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000, dostęp dnia 24.11.2009.
 • Rojek-Nowosielska M. (2002), Nie tylko zysk, „Personel i Zarządzanie" nr 24.
 • Rok B. (2012), Podstawy odpowiedzialnej konkurencji, w: Biznes, etyka, odpowiedzialność. Podręcznik akademicki, Gasparski W. (red.), PWN, Warszawa.
 • van de Brink D., Odekerken-Schroder G., Pauwels P. (2006), The effect of strategic and tactical cause-related marketing on consumers' brand loyalty, „Journal of Consumer Marketing" nr 23/1.
 • http://www.wosp.org.pl, dostęp dnia 12.03.2013.
 • Ziżek S., First as Tragedy, Then as Farce, wykład w Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, 24.11.2009 http://www.thersa.org/ data/assets/pdf_file/0005/558941/RSA-Lecture-Slovoj-Zizek-transcript.pdf , dostęp dnia 18.01.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b3ad1a4-65e0-40c0-862a-393005406000
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.