PL EN


2019 | 105-106 Kino wobec transformacji ustrojowych | 306-309
Article title

Poskromienie złośnicy, czyli narracja filmowa na rozdrożach historii

Authors
Title variants
EN
THE TAMING OF THE SHREW, OR FILM NARRATIVE AT THE CROSSROADS OF HISTORY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter recenzyjny – jego autorka omawia książkę Jacka Ostaszewskiego Historia narracji filmowej (2018) wydaną nakładem wydawnictwa „Universitas”. Celem recenzji jest pokazanie oryginalności propozycji polskiego badacza oraz usytuowanie jej na tle innych pozycji poświęconych tej samej problematyce. Punktem referencyjnym stają się tu przede wszystkim, choć nie tylko, konsekrowane na gruncie rodzimego filmoznawstwa koncepcje teoretyków filmu: Davida Bordwella i Kristin Thompson. Ostaszewski stara się wejść w polemikę z amerykańskimi badaczami, jednocześnie rozwija ich myśl i – co najistotniejsze – pokazuje rozwój trybów narracyjnych w perspektywie historycznej.
EN
The article is a review of a book by Jacek Ostaszewski The history of film narrative ( Historia narracji filmowej 2018) published by the Universitas publishing house. The aim of the review is to show the originality of the Polish researcher's ideas and position them in relation to other publications devoted to the same problem. The reference point here is primarily, but not only, the ideas of film theorists: David Bordwell and Kristin Thompson, held in high esteem within the Polish film studies. Ostaszewski tries to enter into a polemic with American researchers, at the same time develops their thought and - most importantly - shows the development of narrative modes in a historical perspective.
Keywords
Contributors
author
References
  • J. Ostaszewski Historia narracji filmowej (2018)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b48dcca-c474-4ed1-8ebc-a7b6514bc88a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.