PL EN


2015 | 51 | 1(203) | 3-15
Article title

Komercjalizacja wyników prac B+R uniwersytetu: Podejście marketingowe

Content
Title variants
EN
Commercialization of the results of R&D activities of university: Marketing approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest konceptualizacja pojęcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R), ze szczególnym uwzględnieniem badań uniwersyteckich, oraz wskazanie zasadności podejścia marketingowego do tego zagadnienia. Oba istotne rodzaje komercjalizacji są tutaj omawiane, a mianowicie: komercjalizacja wyniku projektu badawczego oraz komercjalizacja nowego produktu na rynku. W podejściu marketingowym ważna jest właściwa kolejność spraw (pytań) stawianych w związku z komercjalizacją rezultatów prac B+R.
EN
The aim of this paper is conceptualization of the notion of commercialization of the results of research and development activities (R&D), in particular those undertaken at universities and legitimization of marketing approach to this issue. Both pertinent kinds of commercialization are discussed: commercialization of research output and of new product on the market. On marketing approach the sequence of the issues (questions) posed matters in the context of commercialization of the output of R&D activities.
Year
Volume
51
Issue
Pages
3-15
Physical description
Contributors
 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
References
 • Aho E. (red.) (2006), Creating an innovative Europe, European Commission, Brussels.
 • Baaken T., Plewa C. (2004), Key Success Factors in Research Commercialization, [w:] Hosni YA i in. (red.), Management of Technology: New Directions in Technology Transfer, Washington-Amsterdam.
 • Białoń L. (2010), Zręby teorii innowacji, [w:] Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną,Placet, Warszawa.
 • Bok D. (2003), Universities in the Market Place, The Commercialization of Higher Education, Princeton University Press, New Jersey.
 • Frischman B. M. (2005), Commercializing University Research System in Economic Perspective: A View from the Demand Side, [w:] University Entrepreneurship and Technology Transfer, Emerald, Bingley.
 • Chistensen C. (2010), Przełomowe innowacje, PWN, Warszawa.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1996), Marketing: Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 • Gwarda-Gruszczynska E. (2013), Modele procesu komercjalizacji w przedsiębiorstwach: Uwarunkowania wyboru – kluczowe obszary decyzyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Isabelle D. I. (2007), S&T Commercialization Strategies and Practices, [w:] Therin F. (red.), Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011), Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Jasinski A. H. (1998), Innowacje techniczne a działalność marketingowa, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
 • Jasinski A. H. (2013a), Komercjalizacja jako element modelu procesowego innowacji, [w:] Trzmielak D. (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jasiński A. H. (2013b), Słowo wstępne, [w:] Ocena, rankingowanie i selekcja technologii, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Jasinski A. H., red. (2011), Zarządzanie wynikami badań naukowych: Poradnik dla innowatorów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW i Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom.
 • Jolly V. K. (1997), Commercializing New Technologies, Harvard Business Press, Boston.
 • Kim C., Mauborgne R. (2005), Strategia błękitnego oceanu, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (2013), Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Klincewicz K. (2011), Dyfuzja innowacji: Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Kotler P. (1994), Marketing, Wyd. Gebethner, Warszawa.
 • Krawiec F. (2000), Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa.
 • Markiewicz D. (red.) (2009), Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Meredyk K. (red.) (2000), Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • MNiSzW (2010), Komercjalizacja B+R dla praktyków: Poradnik, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Mruk H., Rutkowski I. P. (1994), Strategia produktu, PWE, Warszawa.
 • OECD (2005), The measurement of scientifi c and technological activities, Eurostat, Paris.
 • Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa–Łódź.
 • Rogers E. (2003), Diffusion of Innovation, Free Press, New York.
 • Rosegger G. (1996), The Economics of Production and Innovation, Pergamon Press, Oxford.
 • Rutkowski I. P. (2007), Rozwój nowego produktu, PWE, Warszawa.
 • Sosnowska A., red. (2000), Zarządzanie nowym produktem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sosnowska A., Łobejko S., red. (2013), Komercjalizacja wyników badań naukowych: Praktyczny poradnik dla naukowców, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 • Tamowicz P. (2009), Jak skomercjalizować pomysł? Poradnik dla twórców, IBnGR, Gdańsk.
 • Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Trzmielak D. (2013), Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Trzmielak D. (red.) (2013), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b4e853b-e0f6-4014-9df9-b36b6e234084
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.