PL EN


2017 | 492 | 28-36
Article title

Nieruchomości mieszkalne w dolnośląskich miastach na prawach powiatu – wybrane aspekty

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wybrane aspekty kształtowania się zasobów nieruchomości mieszkalnych w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu w latach 2001-2015. Istotność zaspokajania potrzeb bytowych sprawia, że ten rodzaj nieruchomości ma szczególne znaczenie dla konsumenta. Z uwagi na interakcje pomiędzy nieruchomościami a ich społeczno-ekonomicznym otoczeniem rozważaniom poddano wybrane cechy charakteryzujące demografię, rynek pracy oraz funkcję turystyczną badanych miast. W związku z ograniczeniem objętości artykułu pominięto zagadnienie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Badania oparto na danych statystycznych GUS. Wyniki badań wskazują na ogromną różnicę pomiędzy zasobem mieszkaniowym Wrocławia a zasobami pozostałych dolnośląskich miast na prawach powiatu. Niepokojąca jest skala obserwowanych zmian. Pod względem przyrostu zasobów przoduje Wrocław (ponad 66% przyrostu powierzchni użytkowej mieszkań w okresie 2001-2015), co oznacza, że utrzymanie zaobserwowanej tendencji będzie potęgować rozwarstwienie zasobów mieszkaniowych posiadanych przez stolicę regionu i pozostałe badane miasta.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b4ee41c-c126-49bc-b8ea-be7c186f57be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.