PL EN


2013 | 4 | 4 | 227-238
Article title

Strategia banku po kryzysie finansowym

Content
Title variants
EN
The Bank's Strategy after The Financial Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano ocenę strategii rozwoju dwóch największych banków Polsce w kontekście zgodności z teoriami zarządzania klasycznego. Z badań wynika, że w sektorze bankowym nie ma jednolitej szkoły planowania strategicznego. Badane jednostki posiadają zbliżone parametry działalności, każda jednak wybrała własną ścieżkę rozwoju strategicznego. Przyjęta hipoteza została zweryfikowana pozytywnie. Strategie rozwoju w sektorze bankowym są dostosowane do indywidualnych potrzeb jednostek i zgodne ze współczesnymi modelami zarządzania strategicznego.
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
227-238
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Makroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie, bodan.wlodarczyk@uwm.edu.pl, ul. Prawocheńskiego 19, 10-720 Olsztyn, bodan.wlodarczyk@uwm.edu.pl
References
  • 1. Heffernan Sh. (2007), Nowoczesna bankowość, WN PWN, Warszawa.
  • 2. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing, podręcznik europejski, PWN, Warszawa.
  • 3. Miklaszewska E. (2011), Pokryzysowe regulacje europejskiego rynku bankowego. Skutki dla Polski, Zeszyty Naukowe PTE nr 11, Kraków.
  • 4. Puczkowski B.(2011), Ocena efektywności wykorzystania środków unijnych w rozwoju polskich przedsiębiorstw, AdamMarszałek, Toruń.
  • 5. Stabryła A. (2007), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, PWN, Warszawa.
  • 6. www.pekao.com.pl, dostęp dnia 25.05.2013.
  • 7. www.pkobp.pl, dostęp dnia 25.05.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b54da70-b25d-4a9c-9ed3-9622ce9378fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.