PL EN


Journal
2017 | 7 | 55-74
Article title

Die Situation von Familien und familiären Beziehungen in Italien und die Familienpastoral der Kirche, aufgezeigt am Beispiel der Diözese Bozen-Brixen

Content
Title variants
EN
The situation of families and family relations in Italy and the family pastoral of the church, illustrated by the diocese of Bolzano-Bressanone
PL
Sytuacja rodzin i stosunków rodzinnych we Włoszech oraz duszpasterstwo rodzinne Kościoła na przykładzie diecezji Bolzano-Bressanone
Languages of publication
DE EN PL
Abstracts
EN
In Italy, both church and civil marriages are declining. At national level, the number of civil marriages has meanwhile surpassed the number of Church marriages. In addition, separations and divorces as well as civil second (and third) marriages are on the increase. In May 2016, same-sex and “de facto” partnerships were legally recognised. In Italy as a whole, there have been profound changes in the realities of life in partnership, marriage and family. Although they can be seen as a crisis of the traditional form of family and its credibility, they are socially tolerated and accepted to a large extent. The Italian Church has so far reacted to these changes primarily by intensifying efforts to a qualified preparation to marriage, on the one hand, and by developing a particular pastoral concern for “injured families” on the other, i. e. for marriages and families in difficulties or who have failed. As the example of the diocese of Bolzano-Bressanone, which held a diocesan synod in 2013–2015, shows, pastoral work in future has to go beyond the areas of qualified preparation for marriage and accompaniment of couples and families, especially in the case of wounded and failed marriages, and to deal more intensively with the question of how also the faithful living in non marital partnerships, can be supported pastorally and be more actively involved in the life of the Church.
PL
We Włoszech spada zarówno liczba małżeństw kościelnych, jak i cywilnych. Na poziomie krajowym liczba małżeństw cywilnych przewyższa obecnie liczbę małżeństw Kościoła. W dodatku rośnie liczba separacji i rozwodów, a także drugich (i trzecich) małżeństw cywilnych. W maju 2016 r. prawnie uznano partnerstwo tej samej płci i partnerstwo „de facto“. Ogólnie we Włoszech doszło do głębokich zmian w realiach życia w partnerstwie, małżeństwie i rodzinie. Chociaż mogą być postrzegane jako kryzys tradycyjnej formy rodziny oraz jej wiarygodności, są one w dużym stopniu tolerowane i akceptowane społecznie. Kościół włoski dotychczas reagował na te zmiany przede wszystkim poprzez intensyfikację wysiłków mających na celu wykwalifikowane przygotowanie do małżeństwa z jednej strony oraz, z drugiej strony, przez rozwijanie szczególnej duszpasterskiej troski o „rodziny poszkodowane“, czyli małżeństwa i rodziny w trudnej sytuacji lub takie, które zawiodły. Jak pokazuje przykład diecezji Bolzano-Bressanone, w której odbył się diecezjalny synod w latach 2013–2015, praca duszpasterska w przyszłości musi wykraczać poza obszary wykwalifikowanego przygotowania do małżeństwa i toawrzyszenia parom i rodzinom, zwłaszcza w przypadku małżeństw zranionych czy nieudanych, a więc intensywniej zajmować się kwestią tego, jak wierni żyjący w nie-małżeńskim partnerstwie mogą być wspierane duszpastersko i jak mogą być bardziej aktywnie angażowane w życie Kościoła.
Journal
Year
Issue
7
Pages
55-74
Physical description
Contributors
 • Brixen
References
 • Calvi, M. 2016. Assemblea Cei – Bagnasco: utero in affitto colpo finale. https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/bagnasco-utero-in-affitto-colpo-finale (20.09.2017).
 • Commissione Episcopale per la famiglia e la vita. 2012. Orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia. Rom. http://famiglia.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/23/2016/10/Orient_past_matrimonio-e-famiglia.pdf (28.09.2017).
 • Corrado ,V. 2016. Il volto della pastorale dopo Amoris laetitia. http://www.paroladivita.org/Chiesa/Il-volto-della-pastorale-dopo-Amoris-Laetitia (28.09.2017).
 • Diözese Bozen-Brixen (Hg.). 2016. Auf dein Wort hin. Mit Freude und Hoffnung. 2013–2015 Synode der Diözese Bozen-Brixen. Bozen.
 • EUROSTAT. 2017. Gender pay gap in unadjusted form by NACE Rev. 2 activity – structure of earnings survey methodology [earn_gr_gpgr2] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_gr_gpgr2&lang=en (20.092017).
 • FOWID – Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland. 2017. Religionszugehörigkeit und Geburtenrate. https://fowid.de/meldung/geburtenraten-europa-node3332 (20.09.2017).
 • Franziskus Pp. 2016. Ansprache zur Eröffnung des Gerichtsjahrs der Römischen Rota. http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2016/january/documents/papa-francesco_20160122_anno-giudiziario-rota-romana.html (20.09.2017).
 • Franziskus Pp. 2016. Pressekonferenz vom 17.02. https://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160217_messico-conferenza-stampa.pdf (20.09.2017).
 • Giarelli, L. 2016. Tutte le intromissioni della Chiesa nella politica dal divorzio in poi http://www.linkiesta.it/it/article/2016/09/12/tutte-le-intromissioni-della-chiesa-nella-politica-dal-divorzio-in-poi/31736/ (22.09.2017).
 • ISTAT. 2016. Matrimoni, separazioni e divorzi, anno 2015. https://www.istat.it/it/archivio/192509 (20.09.2017).
 • ISTAT. 2017. Rapporto annuale. La situazione del Paese. www.istat.it/it/files/2017/05/RapportoAnnuale2017.pdf (20.09.2017).
 • Legge 20 maggio 2016, n. 76: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg (20.09.2017).
 • Milella, L. 2017. Unioni civili: finora 2.800 sì. http://www.repubblica.it/politica/2017/05/07/news/la_frenata_delle_unioni_civili_solo_2_800_si_a_un_anno_dalla_legge_niente_corsa_alle_nozze_gay_flop_al_sud-164813182/ (20.09.2017).
 • Relatio Circulus Germanicus, Synod 2015 – 14a Congregazione generale: Relazioni dei Circoli minori sulla terza parte dell’Instrumentum laboris. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/21/0803/01782.html#germ; 21.09.2017).
 • STATISTA. 2017. Europäische Union: Fertilitätsraten in den Mitgliedsstaaten im Jahr 2015. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/200065/umfrage/geburtenziffern-in-ausgewaehlten-laendern-europas/ (20.09.2017).
 • Ventimiglia, T., Barioni G. 2017. A Home for Everyone: Pastoral Experience with the Divorced and Remarried in Italy. In: Th. Knieps-Port le Roi (Hg.). A Point of No Return? “Amoris Laetitia” on Marriage, Divorce and Remarriage (INTAMS Studies on Marriage and Family/INTAMS-Studien zu Ehe und Familie. Bd. 2), Münster, 264–274, hier: 266.
 • Weiß, L. 2017. Geburtenrate auf historischem Tiefstand. http://www.tagesschau.de/ausland/italien-niedrige-geburtenrate-101.html (20.09.2017).
 • Zanasi, F.M. 2016. Coppie di fatto e contratti di convivenza, tutte le novità. http://www.lastampa.it/2016/11/05/italia/i-tuoi-diritti/l-esperto-risponde/coppie-di-fatto-e-contratti-di-convivenza-lesperto-risponde-cg8lR5yPYI0IT4TppkFLzI/pagina.html (21.09.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b560bfc-2f03-46d8-8b06-5568b480e155
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.