PL EN


2015 | 234 | 214-226
Article title

Self-promotion on the internet

Content
Title variants
PL
Autopromocja w internecie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this article we would like to examine the extent for using social media by employees in the area of their self-promoting and in their search of a job. Over 150 respondents completed an online form containing the question about their professional profile on social media and about their skills in self-promotion in this mean of communication. Four research problems were defined. Collected responses were analyzed and results presented. The growing role of social media during an employment process can be confirmed.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące zasięgu mediów społecznościowych w kwestiach autopromocji i poszukiwania pracy. Zdefiniowane problemy badawcze dotyczyły odpowiedzi na pytania, czy społeczeństwo jest doświadczone w korzystaniu z mediów społecznościowych i czy wykorzystuje je w procesie promocji siebie jako pracownika oraz w procesie poszukiwania pracy. Ponadto zbadano, czy nasze społeczeństwo posiada umiejętności w zakresie promowania siebie w mediach społecznościowych oraz czy Internet dominuje nad klasycznymi sposobami poszukiwania pracy dostępnymi w świecie rzeczywistym.
Year
Volume
234
Pages
214-226
Physical description
Contributors
author
author
References
 • Agresta S., Bonin B.B. (2011), Perspectives on Social Media Marketing, Cengage Learning PTR, Boston, MA.
 • Berthon P.R., Pitt L.F., Plangger K. and Shapiro D. (2012), Marketing Meets Web 2.0, Social Media, and Creative Consumers: Implications for International Marketing Strategy, “Business Horizons”, Vol. 55, No. 3, pp. 261-71.
 • Bock F. (1998), The Intelligent Organization, http://www.providersedge.com/docs/km_articles/the_intelligent_organization.pdf (accessed: 2.06.2015).
 • Bratianu C., Vasilache S., Jianu I. (2006), In Search of Intelligent Organizations, “Management & Marketing”, Vol. 1, Issue 4.
 • Dalkir K. (2005), Knowledge management in theory and practice, Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington, MA.
 • Fernández-Aráo C. (2014), 21st Century Talent Spotting. Why Potential Now Trumps Brains, Experience, and “Bompetencies”, “Harvard Business Review”, June 2014, http://www.egonzehnder.com/files/_b_77ddd4d.pdf (accessed: 23.05.2015).
 • Jennings M. (2014), The 2014 Recruitment Technology Trends Report, https://www.recruiter.com/recruitment-technology-trends-2014.pdf (accessed: 29.05.2015).
 • Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Kowalczyk K., Pylak K., Wiktorowicz J. (2010), Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Okazaki S., Taylor Charles R. (2013), Social Media and International Advertising: Theoretical Challenges and Future Directions, “International Marketing Review”, Vol. 30, Issue 1, pp. 56-71.
 • Palonka J., Porębska-Miąc T., Rekrutacja w mediach społecznościowych (social recruting), http://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T2/t2_978.pdf (accessed: 2.06.2015).
 • Senge P.M. (1994), The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization, Nicholas Brealey Publishing, London 1994.
 • Żukowska J. (2014), Koncentracja na potencjale pracownika jako nowa era w poszukiwaniu talentów i analizie kompetencji – wprowadzenie do zagadnienia, „Przegląd Organizacji”, nr 7, s. 46-48.
 • [www1] 2013 Global recruiting trends, https://business.linkedin.com /content/dam/business/talent-solutions/global/en_US/site/pdf/datasheets/linkedin-us-recruitingtrends-2013-en-us.pdf (accessed: 2.06.2015).
 • [www2] 2014 Social Recruiting Survey, http://web.jobvite.com/Q414_Website_SocialRecruitingSurvey_LP.html (accessed: 29.05.2015).
 • [www3] 2015 US Recruiting Trends LinkedIn’s 4th Annual Report, https://business.linkedin.com/talent-solutions/resources/recruiting-tips/2015-us-recruiting-trends?src= bl-po (accessed: 29.05.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b56bbc0-561e-431f-b3a3-6de557373103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.