PL EN


2016 | 1 | 125-140
Article title

Właściwości psychometryczne kwestionariusza do pomiaru wizerunku konsumenta

Content
Title variants
EN
Psychometric properties of a questionnaire measuring the image of the consumer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań było opracowanie i walidacja psychometryczna skal do pomiaru wizerunku konsumentów marek, opracowanych na podstawie wcześniejszych badań psycholeksykalnych. Przebadano 180 osób w wieku od 16 do 66 lat (49,6% kobiet), które dokonywały opisu typowego konsumenta danej marki za pomocą listy 36 przymiotników. W sumie zgromadzono 1080 opisów konsumentów marek. Konfirmacyjna analiza czynnikowa wykazała, że optymalnym modelem wyjaśniającym różnice indywidualne w opisie konsumentów marek jest model składający się z siedmiu wzajemnie skorelowanych cech: Ekskluzywność, Kreatywność, Towarzyskość, Rozwaga, Zdecydowanie, Witalność i Troskliwość. Na podstawie wyników analiz opracowano siedem skal do pomiaru tych cech, które cechuje wysoka efektywność i satysfakcjonująca rzetelność pomiaru w aspekcie zgodności wewnętrznej i stabilności pomiaru. Ponadto dokonano weryfikacji trafności ustalonej struktury czynnikowej na poziomie ekologicznym oraz sprawdzono wartość skal pod kątem dyskryminacji wizerunków konsumentów różnych marek.
EN
The aim of the research was developing scales to measure the image of the consumer based on the previous psycho-lexical studies. 180 people aged 16 to 66 years (49.6% women) described typical consumers of different product brands using a list of 36 adjectives. A total of 1,080 descriptions were gathered. Confirmatory factor analysis of mixed data showed that the optimal model explaining individual differences in the description of the typical consumer is a model consisting of seven mutually correlated traits: Exclusivity, Creativity, Sociability, Prudence, Resoluteness, Vitality and Solicitude. Based on the results of the analysis seven scales for measuring these traits were developed. The factor structure was also verified using multi-level confirmatory factor analysis. The reliability analysis revealed that the scales demonstrated good internal consistency and stability.
Year
Issue
1
Pages
125-140
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
author
 • A.Kayser Automotive System Polska Sp.z o.o.
References
 • Angleitner, A., Ostendorf, F., John, O.P. (1990). Towards a taxonomy of personality descriptors in German: A psycho-lexical study. European Journal of Personality, 22(4), 89-118.
 • Biel, A. (1992). How brand image drives brand equity. Journal of Advertising Research, 32(6), 6-12.
 • Brown, T.A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Press.
 • Browne, M.W., Cudeck, R. (1992). Alternative ways of assessing model fit. Sociological Methods &Research, 21(2), 230.
 • Cheung, G.W., Rensvold, R.B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. Structural Equation Modeling, 9(2), 233-55.
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Ryżak, D., Sabat, J., Nitkiewicz, H., Kędziorek, D., Kleniewska, J. (2014). Skale do pomiaru zmian w obrazie siebie pod wpływem zakupu marek produktów.Marketing i Rynek, 9, 23-32.
 • Gorbaniuk, O., Toczyńska, M., Osiak, A., Szostak, A. (2012). Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura postrzegania konsumentów marek. W: M. Górnik-Durose, M. Zawadzka (red.), W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakościżycia (159-186). Warszawa: Difin.
 • Górnik-Durose, M. (2002). Psychologiczne aspekty posiadania: między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Heath, A.P., Scott, D. (1998). The self-concept and image congruence hypothesis. An empirical evaluation in the motor vehicle market. European Journal of Marketing, 2(11/12), 1110-1123.
 • Helgeson, J.G., Supphellen, M. (2004). A conceptual and measurement comparison of self-congruity and brand personality. International Journal of Market Research, 46(2), 205-233.
 • Hu, L., Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
 • Johar, J.S., Sirgy, J.M. (1991). Value expressive versus utilitarian advertising appeals: When and why to use which appeal. Journal of Advertising, 20(3), 23-34.
 • Kallis, M.J., Krentler, K.A., Vanier, D.J. (1986). The value of user image in quelling aberrant consumer behaviour. Journal of the Academy of Marketing Science, 14(1), 29-35.
 • Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York-London: Guilford Press.
 • Morschett, D., Schramm-Klein, H., Hälsig, F., Jara, M. (2007). The influence of self-congruity, brand personality and brand performance on store loyalty. European Advances in Consumer Research, 8, 417-418.
 • Onkvisit, S., Shaw, J. (1987). Self-concept and image congruence: some research and managerial implications. The Journal of Consumer Marketing, 4(1), 13-23.
 • Wicklund, R.A., Gollwitzer, P.M. (1981). Symbolic self-completion, attempted influence, and self-deprecation. Basic and Applied Social Psychology, 2(2), 89-114.
 • Wright, N., Claiborne, C., Sirgy, J. (1992). The effects of product symbolism on consumer self-concept. Advances in Consumer Research, 19(1), 311-318.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b574749-a92e-4010-9029-5e0471ef5f73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.