PL EN


2010 | 85 | 85-100
Article title

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przykładzie Siedlec

Title variants
EN
Role and Importance of Regional Marketing on the Example of Siedlce
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na istotną rolę i znaczenie działań marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji w funkcjonowaniu i rozwoju miasta (na przykładzie miasta Siedlce). Wyjaśniono genezę oraz istotę marketingu terytorialnego, jak również możliwość zastosowania w nim narzędzi marketingu mix (tzw. terytorialny marketing-mix). Przedstawione zostało praktyczne zastosowanie narzędzi promocji w Urzędzie Miasta Siedlce. Na podstawie analizy literatury źródłowej stwierdzono, że zastosowane narzędzia promocji miasta Siedlec są skutecznymi instrumentami, zapewniającymi rozwój miasta i regionu, jak też wpływającymi na ich konkurencyjność.
EN
In this elaboration a significant attention was focused on the importance of marketing activities with special reference to promotion in functioning and developing the city. The genesis and essence of regional marketing was explained. The possibility of using the mix marketing tools was also taken into consideration. The practical use of promotion tools was presented in the municipal office of Siedlce. Basing upon the sources of marketing literature analysis it was indicated that the promotion tools used in this analysis were effective instruments ensuring the development of town and region. They also have a considerable impact on competitiveness.
Contributors
  • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
  • 1. Czornik M., Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005.
  • 2. Frankowski Z., Działalność marketingowa gmin, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Instytut Marketingu i Reklamy, Ciechanów 2000.
  • 3. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
  • 4. Ostas C., Powiat siedlecki i okolice, Wyd. PTTK Oddział Podlasie w Siedlcach, Siedlce 2007.
  • 5. Raport z założenia i metodologii promocji, Urząd Miasta w Ostrołęce, Ostrołęka 2007.
  • 6. Szromnik A., Marketing terytorialny, Oficyna, Kraków 2002.
  • 7. Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa 1998.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b587444-9eb5-474f-916b-538fd04b9915
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.