PL EN


2019 | 57 | 2(114) | 40-48
Article title

Literary Discourse: a Methodological Proposal for Knowledge Organization

Title variants
PL
Dyskurs literacki: propozycja metodologiczna dla organizacji wiedzy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
PURPOSE/THESIS: The complexity of subject analysis in knowledge organization is significantly incre­ased when the material consists on imaginative literature and fiction. This situation reveals a lack of methodological studies on subject analysis of fiction literature compared with the subject analysis of scientific literature. APPROACH/METHODS: The methodology is the literary discourse analysis applied to two short stories by a Brazilian writer. Results and conclusions: The short stories were analysed in order to demonstrate how this kind of analysis can be an alternative to the information representation in knowledge organization. ORIGINALITY/VALUE: The originality of the work lies in its choice to deal with the literary discourse analysis as a methodology for the knowledge organization.
PL
CEL/TEZA: Analiza treści dokumentu w ujęciu organizacji wiedzy jest procesem złożonym, szczególnie w sytuacji, w której przedmiotem opisu jest literatura piękna. Problemem jest tutaj jednak brak badań o charakterze metodologicznym związanych z analizą treści literatury pięknej. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Metodologia badań zakłada wykorzystanie analizy dyskursu literackiego w odniesieniu do dwóch brazylijskich opowiadań. WYNIKI I WNIOSKI: Zastosowana analiza dyskursu miała na celu pokazanie alternatywnego podejścia do reprezentacji informacji w ujęciu organizacji wiedzy. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Oryginalność badań polega na wykorzystaniu analizy dyskursu literackiego jako metody w obszarze organizacji wiedzy.
Year
Volume
57
Issue
Pages
40-48
Physical description
Dates
received
2019-11-05
accepted
2019-12-03
Contributors
 • São Paulo State University, Brazil
 • São Paulo State University, Brazil
References
 • Beghtol, C. (1986). Bibliographic Classification Theory and Text Linguistics: Aboutness Analysis, Intertextuality and the Cognitive Act of Classifying Documents. Journal of Documentation, 42(2), 84–113.
 • Beghtol, C. (1994). The Classification of Fiction: The Development of a System Based on Theoretical Principles. Metuhen, NJ: Scarecrow Press.
 • Beghtol, C. (1995). Domain Analysis, Literary Warrant, and Consensus: The Case of Fiction Studies. Journal of the American Society for Information Science, 46(1), 30–44.
 • Beghtol, C. (1997). Stories: Applications of Narrative Discourse Analysis to Issues in Information Storage and Retrieval. Knowledge Organization, 24(2), 64–71.
 • Brandão, H. H. N. (2004). Introdução à análise do discurso. Campinas, SP: Editora da UNICAMP. García-Marco, L.F., García-Marco, F.J. (199l). Resumen de documentos literarios narrativos: algunas propuestas metodológicas. Organización del Conocimiento en Sistemas de Información y Documentación, 2, 73–85.
 • Greimas, A.J. (1973). Semântica estrutural. São Paulo: Cultrix.
 • Greimas, A.J.; Courtés, J. (2010). Dicionário de semiótica. São Paulo: Contexto.
 • Maingueneau, D. (2009). Discurso Literário. Editora Contexto: São Paulo.
 • Maingueneau, D. (2008). Gênese dos discursos. São Paulo: Parábolas Editorial.
 • Mussalim, F. (2011). Análise do discurso literário: campo discursivo e posicionamento na interlíngua. Anais do VII Congresso Internacional da Abralin, n.1.
 • Stafuzza, G. (2011). Análise do Discurso Literário: das vozes de Homero em Joyce. Brasil: Appris.
 • Trevisan, D. (2004) Vozes do retrato - Quinze histórias de mentiras e verdades. São Paulo: Ática.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b5c6b6b-aaba-41d1-8df9-d8b75d3df0f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.