PL EN


Journal
2020 | 2(39) | 51-67
Article title

Kapłan – mistrzem i ojcem. Dialog między pracą a samotnością

Content
Title variants
EN
Priest a master and a father. Dialogue between work and loneliness
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia powołania kapłańskiego w aspekcie bycia mistrzem i ojcem dla wiernych. Nawiązując do przemyśleń kard. Stefana Wyszyńskiego, autor wskazuje na te elementy posługi prezbitera, które stanowią istotę bycia dobrym pasterzem. Podejmuje także temat relacji, jaka zachodzi pomiędzy pracą duszpasterską a samotnością, która – jeśli jest dobrze przeżyta – prowadzi do odkrycia siebie i do doświadczenia bliskości Boga.
EN
The article is an attempt to present the priestly vocation in the aspect of being a master and father for believers. Referring to the reflections of Cardinal Stefan Wyszyński, the author points to those elements of the priest’s ministry which constitute the essence of being a good shepherd. It also deals with the subject of the relationship between pastoral work and loneliness, which – if lived well – leads to discovering oneself and experiencing closeness to God.
Journal
Year
Volume
Pages
51-67
Physical description
Dates
published
2020-11-25
References
  • Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Rzym 1986.
  • Kijas Z. J., Siła charakteru. O wadach i cnotach, Kraków 2015.
  • Nouwen H. J. M., O wspólnocie, modlitwie, przebaczeniu, Kraków 2008.
  • Wyszyński S., List do moich kapłanów, Paryż 1969.
  • Wyszyński S., Zapiski więzienne, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b5db5f7-87dc-4980-a7e2-035921ba060d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.