PL EN


2013 | 2(36) | 40-52
Article title

Innowacyjne zarządzanie kryzysem w Eurolandzie – wybrane aspekty w kontekście polityki i ekonomii integracji

Content
Title variants
EN
An Innovative Crisis Management in the Euroland – Some Aspects in the Context of Integration Policy and Economics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Treścią artykułu jest analiza instrumentarium zarządzania kryzysem fiskalnym w Eurolandzie. Autor stawia tezę, że zarządzanie kryzysem fiskalno-bankowym w Eurolandzie wymaga innowacyjności transformacyjno-wydajnościowej, a nie innowacji podtrzymującej mechanizm funkcjonowania strefy euro i całej UE. Jakby to paradoksalnie nie brzmiało, o innowacyjności w zarządzaniu procesem integracji europejskiej może świadczyć powrót do przeszłości, czytaj: przywrócenie dominacji ekonomii nad polityką integracji.
EN
The content of the article is an analysis of instruments for managing the fiscal crisis in the Euroland. Th e author puts the thesis that managing the fiscal and banking crisis in the Eurozone requires transformation - and effi ciency - related innovativeness and not innovation supporting the mechanism of functioning of the Eurozone and the whole EU. Though it may have sounded paradoxically, innovativeness in managing the process of European integration may be witnessed by the return to the past, read restoration of the dominance of economics over the policy of integration.
Year
Issue
Pages
40-52
Physical description
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
References
 • Christensen C.M. (2010), Przełomowe innowacje (The Innovators Dillema), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • De Grauwe P. (1992), Th e Economics of Monetary Integration, Oxford University Press, Oxford.
 • Financial Integration in Europe (2012), April 2012, ECB, Frankfurt am Main.
 • Financial Stabilty Review(2012), June 2012, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 • Kotyński J. (red.) (2005), Globalizacja i integracja europejska, PWE, Warszawa.
 • Kocka J. (2011), Die Eurozone in der Finanzmarktkriese, „Neue Gesellschaft ”. Frankfurter Hefte, No. 9.
 • Kollatz-Ahnen M. (2012), Euro-Krise – was ist beschlossen, was umgesetzt, was fehlt?, „Neue Gesellschaft”, Frankfurter Hefte No. 10.
 • Lewandowski J. (2013), Nieuchronnie rozejdą się drogi euro i non euro, „Gazeta Wyborcza”, 9–10.02.2013.
 • Lutkowski K. (2005), Szanse, jakie stwarza uczestnictwo w integracji gospodarczej i walutowej, (w:) Globalizacja i integracja europejska, red. J. Kotyński, PTW, Warszawa.
 • McIvor M. (2011), Europa – Markt oder politische Gemeinschaft , „Neue Gesellschaft ”, Frankfurter Hefte, No. 7/8.
 • Monthly Bulletin(2012), No. 10., EBC, Frankfurt am Main.
 • Mundell R. (1961), A Theory of Optimum Currency Areas, „American Economic Review”, No. 51.
 • Pluciński E.M. (2011), Kryzys fiskalny krajów strefy euro a programy naprawcze na lata 2010–2012. Euroland 2010 – czy to tylko kryzys fiskalny krajów P//6S?, (w:) Gospodarka światowa w dobie globalizacji, red. M. Lasoń, Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Pluciński E.M. (2008), Świat-Europa-Polska. Teoria i praktyka z perspektywy racjonalnych wyborów ekonomicznych, Ofi cyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków.
 • Pluciński E.M. (2004), Ekonomia gospodarki otwartej, ELIPSA, Warszawa.
 • Ratajczyk M. (2009), Kryzys finansowy a rozwój ekonomii jako nauki, (w:) Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Difin, Warszawa.
 • Sawicz B. (2011), Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na konwergencję regionów,Autoreferat pracy doktorskiej, Akademia Finansów, Warszawa.
 • Sławiński A. (2011), Co dalej z euro?, „Rzeczpospolita” 10–11.11.2011.
 • Solarz J. (2005), Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, LAM, Warszawa.
 • Stiglitz J. (2004), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Vier Szenarien fuer die Zukunftdes EURO: Paneuropaeischer Austausch (2012), (w:) INFO, No. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b6514ae-623c-4602-849e-ace1fb696a39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.