PL EN


2013 | 22 | 65-82
Article title

Rola instytucji w regionalnej gospodarce opartej na wiedzy

Authors
Content
Title variants
EN
The role of Institutions in the Regional Knowledge Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była analiza wpływu instytucji na rozwój regionu w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Instytucje funkcjonują na różnych poziomach, w odmiennych skalach i systemach. Zrozumienie ich roli w gospodarce wymaga szczegółowej specyfikacji każdego z tych elementów. W analizie teoretycznej autorka skupiła się na rozwoju regionalnym i innowacyjności. Jej wyniki potwierdziły trudności związane z pomiarem czynnika instytucjonalnego i ustaleniem właściwych proporcji instytucji formalnych i nieformalnych. W opracowaniu porównano koncepcje teoretyczne koncentrujące się na instytucjach i systemach jako podstawowych determinantach procesów innowa- cyjnych w regionach. Rezultaty potwierdziły akcentowanie w nich odmiennych elementów i mecha- nizmów tych procesów i tym samym zróżnicowaną rolę instytucji. Wydaje się, że najważniejszą rolę odgrywają instytucje funkcjonujące w ramach regionalnych systemów innowacji i innowacyjnych klastrów.
Contributors
 • Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański , a.golejewska@ug.edu.pl
References
 • Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J.A. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. American Economic Review, 91(5), 1369–1401.
 • Amabile, T.M. (1988). A Mode of Creativity and Innovation in Organisations. Research in Organizational Behaviour, 10(1), 123–167.
 • Amin, A., Thrift, N.J. (1995). Globalisation, Institutional Thickness and The Local Economy. W: P. Healey, S. Cameron, S. Davoudi, S. Graham, A. Madinpour (ed.), Managing Cities: The New Urban Context. Chichester: Wiley.
 • Andersson, M., Karlsson, Ch. (2004). Regional Innovation Systems in Small & Medium-Sized Regions. A Critical Review & Assessment. CESIS Electronic Working Paper Series, 10.
 • Aschauer, D.A. (1989). Is Public Expenditure Productive? Journal of Monetary Economics, 23(2), 177–200.
 • Asheim, B., Smith, H.L., Oughton, Ch. (2011). Regional Innovation Systems: Theory, Empirics and Policy. Regional Studies, 45(7), 875–891.
 • Asheim, B., Gertler, M. (2005). The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems. W: J. Fagerberg, D. Movery, R. Nelson, The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press.
 • Benneworth, P., Rutten, R. (2011). Territorial Innovation Models Beyond the Learning Regions Towards Understanding the Social Dynamics of Innovation Networks. Paper presented to 16th International Conference of the Regional Studies Association, Newcastle upon Tyne, United Kingdom, 18th–20th April.
 • Boldrin, M., Canova, F. (2001). Inequality and Convergence in Europe’s Regions: Reconsidering European Regional Policies. Economic Policy, 16, 207–253.
 • Boschma, R.A. (2004). The Competitiveness of Regions from an Evolutionary Perspective. Regional Studies, 38 (9), 1001–1014.
 • Boschma, R.A. (2005). Proximity and Innovation: a Critical Assessment. Regional Studies, 39(1), 61–74.
 • Camagni, R. (1991). Introduction: From the Local ‘Milieu’ to Innovation through Cooperative Networks. W: R. Camagni (ed.), Innovation Networks: Spatial Perspectives. London: Belhaven.
 • Camagni, R. (2004). Uncertainty, Social Capital and Community Governance: The City as a Milieu. W: R. Capello, P. Nijkamp (ed.), Urban Dynamics and Growth – Advances in Urban Economics. Amsterdam: Elsevier.
 • Camagni, R. (2007). Regional Competitiveness: Towards a Concept of Territorial Capital. W: R. Capello (red.), Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe: European Competiveness and Global Strategies. Imprint Berlin–London: Springer.
 • Camagni, R., Capello, R. (2005). Urban Milieu: From Theory to Empirical Findings. W: R.A. Boschma, R.C. Kloostermann (ed.), Learning from Clusters – A Critical Assessment from an Economic- -Geographical Perspective. Dordrecht: Springer.
 • Carlsson, B., Stankiewicz, R. (1991). On the Nature, Function, and Composition of Technological Systems. Journal of Evolutionary Economics, 1(2), 93–118.
 • Chakravarti, A. (2005). Aid, Institutions and Development. Aldershot: Edward Elgar.
 • Chaminade, C. (2011). Exploring the Role of Regional Innovation Systems and Institutions in Global Innovation Networks. CIRCLE Paper, 15.
 • Chojnicki, Z., Czyż, T. (2006). Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Cooke, P. (1992). Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe. Geoforum, 23(3), 365–382.
 • Cooke, P. (2001). Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy. Industrial and Corporate Change, 10 (4).
 • Cooke, P., Uranga, M.J., Etxebarria, G. (1997). Regional Innovation Systems: Institutional and Organizational Dimensions. Research Policy, 26, 475–491.
 • Dall’erba, S., Le Gallo, J. (2007). Regional Convergence and the Impact of European Structural Funds 1989–1999: A Spatial Econometric Analysis. Working Paper of the Department of Geography and Regional Development of the University of Arizona, 01–07.
 • Dreger, C., Erber, G. (2010). The Design of Regional Innovation Systems. Working Papers IAREG, 6(01).
 • Etzkowitz, H. (2003). Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Social Science Information, 42, 293–337.
 • Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and Mode 2 to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Research Policy, 29, 109–123.
 • Fratesi, U., Senn, L. (2009). Regional Growth, Connections and Economic Modelling: An Introduction. W: U. Fratesi, L. Senn (ed.), Growth and Innovation of Competitive Regions. The Role of Internal and External Connections. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
 • Fritsch, M., Graf, H. (2011). How Sub-national Conditions Affect Regional Innovation Systems: The Case of the Two Germanys. Papers in Regional Science, 90 (2).
 • Fromhold-Eisebith, M. (2004). Innovative Milieu and Social Capital – Complementary or Redundant Concepts of Collaboration Based Regional Development? European Planning Studies, 12, 747–765.
 • Fukuyama, F. (2000). Social Capital and the Civil Society. IMF Working Paper, 74.
 • Gertler, M.S. (2010). Rules of the Game: The Place of Institutions in Regional Economic Change. Regional Studies, 44(1), 1–15.
 • Golejewska, A. (2012a). Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej. Wybrane aspekty konkurencyjności regionów Grupy Wyszehradzkiej. W: A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska- -Hueckel (red.), Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 187–236.
 • Golejewska, A. (2012b). Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradz- kiej w latach 1999–2008. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19.
 • Golejewska, A. (2012c). Konkurencyjność regionów wiedzy i ich lokalizacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W: E. Molendowski (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Irenie Pietrzyk. Kraków: Wydawnictwo UEK, 123–135.
 • Golejewska, A. (2013). Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej. Zeszyty Natolińskie, 49.
 • Golińska-Pieszyńska, M. (2009). Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hall, R.E., Jones, C.I. (1999). Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others? Quarterly Journal of Economics, 114 (1), 83–116.
 • Halvorsen, K., Lacave, M. (1998). Innovation Systems in Urban Areas. NIBR Working Paper, 110. Huggins, R., Izushi, H. (2008). Benchmarking the Knowledge Competitiveness of the Globe’s High Performing Regions: A Review of the World Knowledge Competitiveness Index. Competitiveness Review, 18 (1/2), 70–86.
 • Ibarra, H. (1993). Network Centrality, Power, and Innovation Involvement: Determinants of Technical and Administrative Roles. Academy of Management Journal, 36(3), 471–501.
 • Kastelle, T., Potts, J. (2009). The Evolution of Innovation Systems. DRUID Summer Conference 2009, Copenhagen.
 • Koschatzky, K. (2001). Regional Development through Entrepreneurship Promotion? The Role of Higher Education Institutes for Stimulating Firm Foundations. Paper presented at the 41st Congress of the ERSA, Zagreb, Croatia.
 • Lakshmanan, T.R., Button, K.J. (2009). Institutions and Regional Development. W: R. Capello, P. Nijkamp (ed.), Handbook of Regional Growth and Development Theories. Cheltenham UK, Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
 • Lawson, C. (2000). Collective Learning, System Competences and Epistemically Significant Moments. W: D. Keeble, F. Wilkinson (ed.), High-technology Clusters, Networking and Collective Learning in Europe. Ashgate, 182–197.
 • Leonard, D., Sensiper, S. (1998). The Role of Tacit Knowledge in Group Innovation. California Management Review, 40(3), 112–132.
 • Liu, J. (2011). Institutional Thickness and Its Impact on Intra-firm and Inter-organisational Innovation Networks: A Comparative Case Study in China and Switzerland. Paper presented at the DIME Final Conference, 6–8 April 2011, Maastricht.
 • Lucas, R.E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42.
 • Lundvall, B. (1995). National Systems of Innovation – Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Biddles Ltd.
 • Maeninig, W., Olschlager, M. (2011). Innovative Milieu and Regional Competitiveness: The Role of Associations and Chambers of Commerce and Industry in Germany. Regional Studies, 45(4), 441–452.
 • Morgan, K. (2007). The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal. Regional Studies, 41, 147–159.
 • Murray, C. (2005). Social Capital and Cooperation in Central and Eastern Europe – A Theoretical Perspective Abstract. Institutional Change in Agriculture and Natural Resources Discussion Papers, 0905.
 • Nauwelaers, C., Wintjes, R. (2003). Towards a New Paradigm for Innovation Policy?. W: B. Asheim, A. Isaksen, C. Nauvelaers, F. Toedling (ed.), Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises. Cheltenham: Edward Elgar, 193–219.
 • Niosi, J. (2010). Building National and Regional Innovation Systems: Institutions for Economic Development. Cheltenham: Edward Elgar.
 • North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nowakowska, A. (2011). Regionalny wymiar procesów innowacji. Łódź: Wydawnictwo UŁ. Oerlemans, L.A.G., Meeus, M.T.H., Boekema, F.W.M. (2001). Firm Clustering and Innovation: Determinants and Effects. Papers in Regional Science, 80, 337–356.
 • Panagiotis, A., Arvanitidis, P.A., Petrakos, G. (2011). Explaining Knowledge-Based Economic Growth in the World Economy. W: P. Nijkamp, J. Siedschlag (red.), Innovation, Growth and Competitiveness. Dynamic Regions in the Knowledge-Based World Economy. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
 • Pecqueur, B., Zimmermann, J.B. (ed.). (2004). Economie des proximities. Paris: Hermes Science Publications.
 • Perry-Smith, J.E. (2003). The Social Side of Creativity: A Static and Dynamic Social Network Perspective. The Academy of Management Review, 28(1), 89–106.
 • Porter, M.E. (1998). Clusters and Competition: New Agendas for Companies, Governments, and Institutions. W: M.E. Porter (ed.), On Competition. Cambridge Harvard: Business Review Books. Porter, M.E. (2003). The Economic Performance of Regions. Regional Studies, 37, 549–578.
 • Rainnie, A., Grobbelaar, M. (ed.). (2005). New Regionalism in Australia. Ashgate: Aldershot.
 • Rallet, A., Torre, A. (ed.). (2007). Quelles proximities pour innover? Paris: L’Harmattan.
 • Ratti, R., Bramanti, A., Gordon, R. (ed.). (1997). The Dynamics of Innovative Regions: The GREMI Approach. Ashgate Publishing Limited.
 • Rodrigez-Pose, A. (2010). Do Institutions Matter for Regional Development? Working Papers Series in Economic and Social Sciences, 02.
 • Rodrik, D. (1999). Where Did All the Growth Go? External Shocks, Social Conflict and Growth Collapses. Journal of Economic Growth, 4(4), 385–412.
 • Rodrik, D. (2000). Institutions for High-quality Growth: What They are and How to Acquire Them. Studies in Comparative International Development, 35, 3–31.
 • Rodrik, D., Subramanian, F., Trebbi, F. (2004). Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development. Journal of Economic Growth, 9, 131–165. Romer, P.M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy, 94(5), 1002–1037.
 • Shearmur, R., Bonnet, N. (2011), Does local technological innovation lead to local development? A policy perspective. Regional Science Policy&Practice, 3(3), 249–270.
 • Solow, R. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94.
 • Stachowiak, K. (2008). Czynniki instytucjonalne w budowaniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy – przykład Finlandii. W: J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekono- miczny i rozwój regionalny. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 121–151.
 • Storper, M., Venables, A. (2004). Buzz: Face-to-Face Contact and the Urban Economy. Journal of Economic Geography, 4(4).
 • Wiig, H., Wood, M. (1995). What Comprises a Regional Innovation System? – An Empirical Study. STEP Working Paper, 01.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b657626-4c29-445f-b587-22a75dbab967
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.