PL EN


2014 | 12 | 101-107
Article title

Kulturowe aspekty bezpieczeństwa: postmodernistyczne zagrożenia tożsamości kulturowej

Authors
Content
Title variants
EN
Cultural aspects of security: postmodern threats to the cultural identity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the most important issues related to cultural identity. It defines cultural identity and determines its place on the global cultural map. The author of the article also deals with defining the level of relation between cultural identity and security, both from the collective and individual perspective. In the article, appear questions about the future of culture in the world that is subject to dehumanization processes.
Keywords
Contributors
author
References
 • Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wrocław 2002.
 • Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006.
 • Bauman Z., Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.
 • Bauman Z., Tożsamość, rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańsk 2007.
 • Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006.
 • Borkowski J., Dyrda M., Konarski L., Rokicki B., Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000.
 • Gordon M., Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005.
 • Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2008.
 • Kłaczyński R., Kultura strategiczna Federacji Rosyjskiej, „Nowa Polityka Wschodnia”, 2012, nr 1.
 • Kowalski P., Potrzeby ludzkie a prawa człowieka, Wrocław 1989.
 • Kubinowski D. (red.), Kultura współczesna a wychowanie człowieka, Lublin 2006.
 • http://www.medlei.it/index.php?view=article&catid=67%3Aroute-99&id=137%3Aroute--99&format=pdf&option=com_content&Itemid=280.
 • http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7B5C268E-CEB3-49A5-865F-06286BDB0941/0/POL_CONV.pdf.
 • www.toda.org/conferences/berlin/papers/tehranian.html.
 • http://adamkorcz.w.interia.pl/kultur.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b684843-431d-4c4c-9257-873374e162f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.