PL EN


2013 | 32 | 26-36
Article title

Wybrane zagadnienia wykorzystania ICT w podkarpackich przedsiębiorstwach na tle Polski

Authors
Content
Title variants
EN
Selected aspects of the use of ICT in the Carpathian companies against Polish
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie jednym z ważniejszych wskaźników rozwoju gospodarczego jest poziom dochodu generowany w sektorze wysokich technologii. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z poziomem wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego w porównaniu do innych województw i całego kraju.
EN
At present one of the most importantindicators of economic development is the level of in-comegenerated in the high technologysector. Thispaperpresentsselectedissuesrelated to the level of use of informationtechnology and communicationsin Podkarpacie provincecompaniescompared to otherprovinces and the whole country.
Keywords
Year
Issue
32
Pages
26-36
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski
References
 • De Sutter J., Potęga technologii informacyjnych. Poradnik sztuki przetrwania nie tylko dla CIO, VIZJA Press & IT Sp. z o. o., Warszawa 2007.
 • Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_PLK_HTML
 • .htm.
 • http://konferencje.frse.org.pl/TIK/article/Definicje/lang:pl.
 • Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, red. E. Weiss, M. Godlewska, Press & IT Sp.
 • z o. o., Warszawa 2007.
 • Pastuszak Z., Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego
 • w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007.
 • Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo Profe-sjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2012, https://mac.gov.pl/dzialania
 • /jest-nowy-raport-spoleczenstwo-informacyjne-w-liczbach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b6ac8b7-61e6-4a34-9414-89a726f2faf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.