PL EN


Journal
2019 | 2 (79) | 10-19
Article title

Znaczenie wykształcenia w obliczu zmian technologicznych na rynku pracy w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano znaczenie zmian technologicznych dla rynku pracy w kontekście poziomu i kierunku wykształcenia siły roboczej. Celem artykułu jest identyfikacja kierunków wykształcenia, które w obliczu zmian technologicznych są kluczowe dla znalezienia zatrudnienia. Do analizy empirycznej posłużono się danymi pochodzącymi z Diagnozy Społecznej z 2015 roku. W pierwszym etapie analizy, korzystając z podejścia zaproponowanego przez Autora i in. (2003), poszczególne zawody podzielono na grupy ze względu na intensywność wykonywanych zadań i zidentyfikowano te, które są kluczowe w kontekście zmian technologicznych. Następnie, przy użyciu regresji logistycznej zidentyfikowano kierunki wykształcenia zwiększające szansę na pracę w zawodzie z danej grupy. Wyniki pokazały, że większe szanse zatrudnienia w grupie zawodów, których znaczenie rośnie wraz z rozwojem technologii, mają absolwenci kierunków pedagogika, nauki ścisłe, prawo i nauki społeczne, ekonomia i administracja oraz ochrona zdrowia. To absolwenci tych kierunków mają wysokie szanse zatrudnienia w zawodach wymagających pracy z ludźmi oraz umiejętności analitycznego myślenia, które upatrywane są za kluczowe z punktu widzenia zmian strukturalnych związanych z postępem technologicznym.
Journal
Year
Issue
Pages
10-19
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Acemoglu, D., Autor, D. (2011). Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings. W: D. Card, O. Ashenfelter (red.), Handbook of Labor Economics (Vol. 4, Part B, s. 1043-1171). Amsterdam: Elsevier.
 • Acemoglu, D., Autor, D. (2011). Crosswalks. Pobrane z: https://economics.mit.edu/faculty/dautor/data/acemoglu
 • Arntz, M., Gregory, T., Zierahn, U. (2016). The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries.A Comparative Analysis, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189. https://doi.org/10.1787/1815199X
 • Autor, D., Levy, F., Murnane, J. (2003). The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration. The Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1279-1333. DOI: 10.1162/003355303322552801
 • Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych. Pobrane 02.2018 z: http://www.diagnoza.com/
 • Frey C., Osborne, M. (2017). The Future Of Employment: How Susceptible Are Jobs To Computerisation?, Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019
 • Goos, M., Manning, A., Salomons, A., (2009). Job Polarization in Europe. The American Economic Review, 99(2), 58-63. DOI: 10.1257/aer.99.2.58
 • Goos, M., Manning A., Salomons, A. (2014). Explaining Job Polarization: Routine-Biased Technological Change and Offshoring. The American Economic Review, 104(8), 2509-2526. DOI: 10.1257/aer.104.8.2509
 • Hardy, W., Keister, R., Lewandowski, P. (2016). Do entrants take it all? The evolution of task content of jobs in Poland. Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, 47, 23-50.
 • Keister, R., Lewandowski, P. (2016). A Routine Transition? Causes and Consequences of the Changing Content of Jobs in Central and Easter Europe. Warszawa: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (2018). Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2017 roku. Pobrane z: https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/zawody_deficytowe_i_nadwyzkowe_w_2017_roku.pdf/578358c7-f973-8646-1b12-2b82c8c134bb
 • OECD Employment Outlook (2017). How technology and globalization are transforming the labour market. Paris: OECD Publishing.
 • OECD Employment Outlook (2019). The Future of Work. Paris: OECD Publishing.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Górniak J. (red.). (2015). Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015. Pobrane z: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU18/zalacznik_nr_12_polski_rynek_pracy___wyzwania_i_kierunki_dzialan_na_podstawie_badan_bilans_kapitalu__ludzkiego_20102015.pdf
 • World Economic Forum. (2018). The Future of Jobs Report 2018. Pobrane z: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b6ad831-0f8f-4f76-91bb-ef90af289dd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.