PL EN


2019 | vol. 63, nr 8 | 118-127
Article title

Identifing the destination image and its attributes: The case of Central and Eastern European cities

Content
Title variants
Identyfikacja atrybutów wizerunku wybranych miast Europy Środkowo-Wschodniej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the work is to identify the unique attributes of Central and Eastern European cities in the reviews posted on TripAdvisor. These attributes can determine the competitive advantage on the tourism market. The research data were downloaded from the English-language TripAdvisor website [https://www.tripadvisor.co.uk]. The reviews concerning tourist centres of selected cities (“Things to do…” category) were collected. These concerned the areas where tourism is concentrated in the cities: historic centres, old towns or old market squares. The most popular tourism cities in Central and Eastern Europe were selected: Poznan, Wroclaw, Cracow, Warsaw, Prague, Bratislava and Vienna. A total of 28,794 reviews were downloaded. The most common words appearing in the reviews were counted using the text mining procedure. The analysis of frequency revealed 76 unique words. Then the correspondence analysis was performed. Among the examined cities, Bratislava has the largest number of unique attributes (words), and Prague the least. The similarities in terms of image attributes occur in Poznan, Wroclaw and Prague, and in the second group – Warsaw and Bratislava. Vienna and Krakow do not show any similarities towards the other cities.
PL
Celem pracy jest zidentyfikowanie unikatowych atrybutów wybranych miast Europy Środkowo-Wschodniej obecnych w opiniach zamieszczonych na portalu TripAdvisor [https://www.tripadvisor.co.uk]. Pobrano opinie dotyczące centrów turystycznych wybranych miast (kategoria Things to do…) – obszarów, w których koncentruje się ruch turystyczny w miastach: w zabytkowym centrum, na starym mieście, na starym rynku. Do badań wybrano najpopularniejsze pod względem turystycznym miasta Europy Środkowo-Wschodniej: Poznań, Wrocław, Kraków, Warszawę oraz Pragę, Bratysławę i Wiedeń. Łącznie pobrano 28 794 opinie. Procedurą Text Mining zliczono najczęstsze wyrazy pojawiające się w opiniach. Analiza wariancji ujawniła 76 unikatowych słów, które poddano analizie korespondencji. Wśród badanych miast najwięcej unikatowych słów-atrybutów ma Bratysława, najmniej zaś Praga. Zbliżone do siebie pod względem atrybutów wizerunku są: Poznań, Wrocław i Praga, a w drugiej grupie – Warszawa i Bratysława. Wiedeń i Kraków nie wykazują podobieństwa z pozostałymi miastami.
References
 • Cardoso L., Dias F., de Araújo A.F., Marquesa M.I.A., 2019, A destination imagery processing model: Structural differences between dream and favourite destinations, Annals of Tourism Research, no.74, pp. 81-94.
 • De Nisco A., Papadopoulos N., Elliot, S., 2017, From international travelling consumer to place ambassador: Connecting place image to tourism satisfaction and post-visit intentions, International Marketing Review, vol. 34, issue: 3, pp. 425-443.
 • Echtner C.M., Ritchie J.R., 1993, The measurement of destination image: an empirical assessment, Journal of Travel Research, vol. 31, no. 4, p. 3-13.
 • Figiel A., 2015, Teoretyczne aspekty zarządzania reputacja jednostki osadniczej, [in:] Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia, ed. A. Szromnik, Edu-Libri, Kraków-Legionowo, pp. 11-31.
 • Florek M., 2014, Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta. Źródła i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Florek M., Augustyn A., 2011, Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady
 • i procedury, Best Place, Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa.
 • Foroudi P., Gupta S., Kitchen P., Foroudi M.M., Nguyen B,. 2016, A framework of place branding, place image, and place reputation: Antecedents and moderators, Qualitative Market Research: An International Journal, vol. 19, issue: 2, pp. 241-264.
 • Gartner W., 1993, Image formation process, Journal of Travel and Tourism Marketing, vol. 2/3, pp. 191-215.
 • Glińska E., Florek M., Kowalewska A., 2009, Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Griszel W., 2015, Marka jako instrument marketingu terytorialnego, [w:] Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia, ed. A. Szromnik, Edu-Libri, Kraków-Legionowo, pp. 32-55.
 • Gunn C., 1972, Vacationscape: Designing Tourist Regions, University of Texas, Austin.
 • Hill M.O., 1974, Correspondence analysis: a neglected multivariate method, Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), vol. 23, no. 3, pp. 340-354.
 • Kangas J., 1998, Helsingin imago Lontoossa, Helsingin kaupunginkanslian tiedotustoimisto, Helsinki, pp. 1-81.
 • Kenneth S., Bordens K.S., Abbott B.B., 2008, Research Design and Methods. A Process Approach, Seventh Edition, McGraw-Hill, New York.
 • Konecnik M., Gartner W., 2007, Customer-based brand equity for a destination, Annals of Tourism Research, vol. 34, no. 2, pp. 400-421.
 • Kotler P., Asplund C., Rein I., Haider D.H., 1999, Marketing Places Europe, Prentice Hall, London.
 • Nawrocka E., 2013, Wizerunek obszaru recepcji turystycznej. Podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Niezgoda A., 2017, Rola doświadczeń i relacji z podróży w kształtowaniu wizerunku miejsca, Marketing i Zarządzanie, t. 42, no. 3, pp. 221-228.
 • Nowacki M., 2017, Atrakcje turystyczne światowych metropolii w opinii użytkowników TripAdvisora, Studia Periegetica, vol. 3, no. 19, pp. 23-41.
 • Nowacki M., Niezgoda A., 2019, Comparison of Poznań, Wrocław and Bratislava image attributes in the reviews published on tripadvisor, Studia Periegetica, vol. 26, no. 2, DOI: 10.26349/st.per.0026.04.
 • Proszowska-Sala A., Florek M., 2010, Promocja miast. Nowa perspektywa, Stroer, Warszawa.
 • Stanisz A., 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Vol. 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
 • Stepchenkova S., Li X.R., 2014, Destination image: do top-of-mind associations say it all?, Annals of Tourism Research, vol. 45, pp. 46-62.
 • Stepchenkova, S., Shichkova, E. 2017, Country and destination image domains of a place: Framework for quantitative comparison, Journal of Travel Research, no. 56(6), pp. 776-792.
 • Stylidis D., Cherifi, B. 2018, Characteristics of destination image: visitors and non-visitors’ images of London, Tourism Review, vol. 73, issue: 1, pp. 55-67.
 • Szromnik A., 2007, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Vinyals-Mirabent S., 2019, European urban destinations’ attractors at the frontier between competitiveness and a unique destination image. A benchmark study of communication practices, Journal of Destination Marketing & Management, vol. 12, pp. 37-45.
 • Zdon-Korzeniowska M., 2012, Budowa marki regionalnej na wybranych przykładach województw Polski, Prace Komisji Geografii i Przemysłu, vol. 19, Warszawa-Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b6b3ed2-c49e-457d-ae0b-d1fc39aeb99e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.