PL EN


2013 | 1 | 3(252) |
Article title

Dylematy związane z wprowadzenie budżetu zadaniowego w samorządach

Content
Title variants
EN
The dilemmas associated with the introduction of performance budgeting in local government
Languages of publication
Abstracts
PL
Budżet zadaniowy jest przedstawiany jako recepta na problemy finansowe jednostek sektora finansów publicznych. Coraz częściej mówi się też o jego wdrażaniu w polskich samorządach. Zdaniem autora artykułu, obecnie nie ma jednak uzasadnienia wprowadzenie budżetu zadaniowego w samorządach – robienie tego na siłę odniesie skutek odwrotny od zamierzonego – obniży efektywność (większe zatrudnienie) oraz wpłynie na zwiększenie biurokracji. Za taką tezą przemawia przede wszystkim innowacyjność i brak jednolitych standardów w zakresie metodologii budżetu zadaniowego. Również doświadczenia krajowe i zagraniczne nie potwierdzają pełnej skuteczności tego narzędzia. W szczególności trudność rodzi właściwe wskazanie mierników i wskaźników wykonywania zaplanowanych zadań. Sytuacji nie ułatwia również obowiązujący stan prawny – na którego podstawie budżet zadaniowy wdrażany dziś funkcjonuje na zasadzie budżetu równoległego. Niemniej warto wprowadzać elementy budżetowania zadaniowego, chociażby jego funkcję prezentacyjną, która pozwoli lepiej zrozumieć ogrom zadań wykonywanych przez polskie samorządy – choć powinno się to odbywać na zasadzie dobrowolności.
EN
Performance budgeting is presented as a remedy for the financial problems in the public finance sector. This is being considered for implementation in Polish local government units. According to the author of the article there is no justification, at the moment, for the introduction of performance budgeting in local governments; doing so by force will have the opposite effect – lower efficiency (higher employment) and increased bureaucracy. This is due to its novelty and the lack of uniform standards in the methodology of performance budgeting. Also, national and foreign experience does not support the full effectiveness of this tool. In particular, selecting appropriate measures and indicators relating to the implementation of the planned tasks can be difficult. The current legal status does not help either: the performance budgeting which is being introduced now functions as a parallel budget. Nevertheless, it seems reasonable to implement elements of performance budgeting, if only because of its presentation function which will help to better understand the enormity of the tasks performed by local governments, but it ought to be done on a voluntary basis.
Year
Volume
1
Issue
Physical description
Contributors
 • Urząd Gminy Wyszków
References
 • Chojna-Duch, E., 2003, Polskie prawo finansowe. Finanse Publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Kelly, J.M., Rivenbark, W.C., 2006, Performance Budgeting in Minicipal Government, Public Performance & Management Review, vol. 30, no.1, september, s.35–46.
 • Lipszyc, J.B. Prawdziwy budżet zadaniowy obnaży nieefektywność administracji, obserwatorfinansowy.pl [dostęp: 27.01.2011].
 • Lubińska, T. (red.), 2009, Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność, Budżet zadaniowy w Polsce, DIFIN, Warszawa.
 • Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, W., 2007, Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa.
 • Performance Budgeting in OECD Countries, 2007, OECD.
 • Piłat, B., 2011, Finanse Krakowa. Idzie czas wyrzeczeń, Gazeta Wyborcza 11–14, wyborcza.biz.
 • Postuła, M., Perczyński, P., 2010, Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U., nr 157, poz 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U. z 24.09.2009.
 • Ustawa o rachunkowości
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej.
 • Materiały szkoleniowe w dziedzinie budżetu zadaniowego dla administracji publicznej, Departament Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/ documents/764034/1135035/ e-_szkolenia__operacyjna.pdf.
 • Opracowanie dotyczące wyjazdu studyjnego przedstawicieli Ministerstwa Finansów do Królestwa Niderlandów, realizowanego jako szkolenie: Wzorce budżetów zadaniowych, rozwiązania zagraniczne na przykładzie Holandii, 2008, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b6c3364-c2e7-4325-8b38-494d3eb5fb01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.