PL EN


2018 | 1(103) | 7-12
Article title

Tradycyjne czy alternatywne metody wyceny

Content
Title variants
EN
Traditional or Alternative Real estate Valuation Methods
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W wycenie nieruchomości występują dwie grupy metod: metody tradycyjne, powszechnie stosowane oraz metody nazwane alternatywnymi, wykorzystujące modele statystyczne. Druga grupa metod staje się coraz bardziej popularna nie tylko wśród wykonawców wycen, ale także wśród ich odbiorców. Zastrzeżenia, jakie budzą, spowodowały na szczeblu Unii Europejskiej zakaz ich stosowania dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Artykuł uzasadnia na gruncie wiedzy ekonomicznej wadliwość stosowania tych metod przy wycenie pojedynczej nieruchomości.
EN
There are two categories of methods in real estate valuation: traditional methods, widely used, and so-called alternative methods using statistical models. The latter category of methods is becoming more and more popular not only among valuers but also among recipients of valuations. The objections they raise resulted in a ban for their use to secure claims at the level of the European Union. The article justifies, on the basis of economic knowledge, the inaccuracy of using these methods in valuation of an individual property.
Year
Issue
Pages
7-12
Physical description
Dates
published
2018-03-31
Contributors
References
 • Blaug, M. (1994). Teoria ekonomii. Warszawa: PWN.
 • Dell, G. (2013). Common Statistical Errors and Mistakes: Valuation and Reliability. Appraisal Journal, 81(4), 332-346.
 • Dell, G. (2017). Regression, Critical Thinking, and the Valuation Problem Today. Appraisal Journal, 85(3), 217-229.
 • Europejskie Standardy Wyceny (2016). TEGoVA, PFSRM.
 • Evans, A. W. (2004). Economics, Real Estate and Supply of Land. Blackwell Publishing.
 • Grzesik, K. (2017). Zautomatyzowane modele wyceny (AVM) dla celów zabezpieczenia wierzytelności kredytowej. Rzeczoznawca Majątkowy, 1(93), 39-41.
 • Kokot, S., Bas, M. (2013). Evaluation of the Aaplicability of Statistical Methods in Studies on Price Dynamics on the Real Estate Market. Real Estate Management and Valuation, 21(1), 49-58.
 • Krugman, P. R. (2009). Jak ekonomiści mogli aż tak się pomylić?. [dostęp: 23.01.2018] <https://www.obserwatorfinansowy.pl/warto-wiedziec/opinie/for-the-magazine-marking>.
 • Kummerow, M. (2000). Thinking Statistically about Valuations. The Appraisal Journal, 68(3), 318-326.
 • Lind, H. (2003). AStatistical Definition of Value: aCritical Comment. The Appraisal Journal, 71(3).
 • Lorenz, D. (2006). The Application of Sustainable Development Principles tothe Theory and Practice of Property Valuation. Karlsruhe: Universitätsverlag Karlsruhe.
 • Matysiak, G. (2018). An overview of Statistical Valuation Models and the Accuracy of Automated Valuation Models (AVMs). REVASE-PFVA European Valuation Conference Statistical Methods of Valuation - Are they Legal?. Warszawa: 27.02.2018.
 • Mooya, M. M. (2016). Real Estate Valuation Theory. ACritical Appraisal. Springer.
 • Pasymowski, E. (2006). Econometric Solutions for Real Estate Valuation Automated Valuation Models- Friend Or Foe?. Konferencja - 23rd Pan Pacific Congress of Real Estate Appraisers, Valuers and Counselors (San Francisco, California, USA).
 • Sedláček, T. (2012). Ekonomia dobra izła. Wposzukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Skousen, M. (2012). Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty iidee wielkich myślicieli. Warszawa: Fijor Publishing.
 • Stachak, S. (2003). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Książka iWiedza,
 • The Appraisal of Real Estate, 14th Edition (2013). Chicago: Appraisal Institute.
 • Zyga, J. (2016). Connection between Similarity and Estimation Results of Property Values Obtained by Statistical Methods. Real Estate Management and Valuation, 24(3), 5-15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b73738e-9b2a-439c-a7a1-2182a838024e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.