Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 1 | 105-122

Article title

Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (bp Edward Eugeniusz Samsel, bp Wojciech Ziemba)

Content

Title variants

EN
Bibliography of the Writings of the Clergy of the Ełk Diocese in 1992-2017 (Bishop Edward Eugeniusz Samsel, Bishop Wojciech Ziemba)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the literary achievements of two Ełk bishops – Edward Edmund Samsel and Wojciech Ziemba. They belong to a group of people having education in the field of biblical theology. The bibliography concerns the years 1992-2017.

Journal

Year

Volume

22

Issue

1

Pages

105-122

Physical description

Dates

published
2020-03-30

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia w Ełku

References

 • Arcybiskup Wojciech Ziemba, metropolita warmiński, doktor honoris causa Uniwersytetu War-mińsko-Mazurskiego, red. M. Jodkowski, Olsztyn 2010.
 • Biskup Edward Eugeniusz Samsel (1940-2003), red. J.M. Dołęga, A. Skowroński, „Episteme” 27(2003).
 • Guzewicz W., Katalog duchowieństwa diecezji ełckiej. Zmiany administracyjno-personalne w latach 1992-2017, Ełk 2018.
 • Guzewicz W., Posługa biskupa Edwarda Samsela w Kościele na terenach obecnej Białorusi, w: In rebus divinis atque humanis servire. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, red. W. Guzewicz, A. Mikucki, S. Strękowski, Ełk 2014, s. 25-44.
 • Guzewicz W., Samsel Edward Eugeniusz (1940-2003), Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, t. 9, red. J. Mandziuk, Warszawa 2006, s. 568-571.
 • Guzewicz W., Samsel Edward Eugeniusz, Encyklopedia Katolicka, t. 17, Lublin 2012, kol. 996.
 • Guzewicz W., Wkład duchowieństwa diecezji ełckiej w rozwój intelektualny Polski i regionu (Część 1: Dorobek piśmienniczy), „Studia Ełckie” 20(2018), nr 2, s. 205-219.
 • Guzewicz W., Wspomnienia biskupa Edwarda Samsela z pielgrzymki do Ziemi Świętej (31 III – 13 IV 1989), „Studia Ełckie” 17(2015), nr 3, s. 309-321.
 • Guzewicz W., Wspomnienia bpa Edwarda Samsela z pobytu na Grodzieńszczyźnie od 3 do 8 listopada 1988 r., „Studia Ełckie” 15(2013), nr 4, s. 555-569.
 • Kopiczko A., Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej. Część 2: Słownik, Olsztyn 2007, s. 337-338.
 • Kopiczko A., Wojciech Ziemba, w: Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008, s. 493-502.
 • Pieńkowski A., Działalność ustawodawcza bpa Edwarda Eugeniusza Samsela (2000-2009), „Studia Ełckie” 12(2010), s. 189-202.
 • Pieńkowski A., Życie i działalność bpa Edwarda Eugeniusza Samsela (1940-2003), Ełk 2014.
 • W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie. W przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku i na Warmii, red. S. Kozakiewicz, Olsztyn 2007.
 • Wojtkowski J., Ziemba Wojciech, w: Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, Olsztyn, 1996, s. 292-293.
 • Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku. Historia, wykładowcy i ich publikacje w latach 1992-2005, red. W. Kalinowski, Ełk 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4b7af29b-66b7-4abf-a836-5139a87d3f92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.