PL EN


2018 | 9 | 1 | 121-128
Article title

Mózg „dzieci sieci” w świetle neurobiologii i neuropedagogiki

Content
Title variants
EN
Brain of the “Children Network” in the Light of Neuroscience and Neuropedagogy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcia „dzieci sieci” czy „cyfrowi tubylcy” są obecnie powszechnie znane i stosowane. Ich twórcy już kilkanaście lat temu postawili hipotezę, że mózg dzieci, które wychowały się w świecie nowych technologii funkcjonuje inaczej niż ich rówieśników, którzy z telewizorem czy kompute-rem mieli ograniczony kontakt. Rozwój nowoczesnych technik badania mózgu pozwolił potwier-dzić te założenia. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie wybranych badań dokumentują-cych fakt, że kontakt z mediami ma realny wpływ na budowę mózgu, a co za tym idzie – na jego funkcjonowanie. Są to istotne informacje zwłaszcza dla nauczycieli małych dzieci. Współczesne badania wskazują bowiem, że pełna cyfryzacja przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej może być dla małych uczniów bardzo szkodliwa.
EN
The concepts of “network children” and “digital natives” are now widely known and used. Their creators have been hypothesizing that the brains of children who have grown up in the world of new technologies have functioned differently than their peers, who have had limited contact with the TV or computer. The development of modern brain research techniques has helped confirm these as-sumptions. This article aims to present selected studies documenting the fact that contact with the media has a real impact on the brain's structure, and thus on its functioning. These are important information especially for young children teachers. Contemporary research indicates that full digitiza-tion of kindergarten and early school education can be very harmful for small pupils.
Keywords
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
121-128
Physical description
Contributors
 • Doktor, UMCS, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Dydaktyki, Polska
References
 • Appel, V., Weinstein, S., Weinstein, C. (1979). Brain Activity and Recall of TV Advertising. Journal of Advertising Research, 19, 7–15.
 • Bodanis, D. (1997). The Secret Family. Twenty-four Hours inside the Mysterious World of our Minds and Bodies. New York: Simon & Schuster.
 • Buzzel, K. (1998). The Children of Cyclops. The Influence of Televiosion Viewing on the Developing Human Brain. Fair Oaks: The Association of Waldorf Schools of North America.
 • Chojak, M. (2015). Nowe technologie a rozwój wybranych procesów poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra. Nowe technologie w kształceniu (s. 85–98), Sosnowiec: OW HUMANITAS.
 • Cipora, K., Szczygieł, M., Hohol, M. (2014). Palce, które liczą – znaczenie liczenia na palcach dla poznania matematycznego u człowieka dorosłego. Psychologia – Etologia – Genetyka, 30, 59–73.
 • Falk, D., Sun, T., Chen, W., Li, J., Yin, D., Zang, L., Fan M. (2014). The Corpus Callosum of Albert Einstein‘s Brain: Another Clue to His High Intelligence? Brain, 137 (4), 1–8.
 • Fetherman, G., Frieser, D., Grenspun, D., Harris, B., Schulman D., Crown, P. (1979). Electroencepha-lographic and Electrooculographic Correlates of Television Viewing: Final Technical Report. Na-tional Science Fundation Student-Oriented Studies. Amherst: Hampshire College.
 • Gogołek, W. (2013). Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów, Warszawa: ORE.
 • Klesges, R.C., Shelton, M.L., Klesges, L.M. (1993). Effects of Television on Metabolit Rate: Potential Implcations For Chlidhood Obesity. Pediatrics, 91 (2), 281–286.
 • Kostyrka-Allchorne, K., Cooper, N.R., Simpson, A. (2017). The Relationship Between Television Exposure and Children’s Cognition and Behaviour: A systematic review. Developmental Re-view, 44, 19–58.
 • Krugman, H.E, Herbert, E., (1970). Passive Learning from Television. Public Opin Quart, 34 (2), 184–190.
 • Men W., Falk, D., Sun, T., Chen, W., Li J., Yin, D., Zang, L., Fan, M. (1996). Watch TV, Get a Workout: Staring at the Box can Be Good Exercise (Physiological Effects of Television Watch-ing). British Columbia Report, 7 (49), 1–27.
 • Mikołajczyk, K., Siemianowski, P., Dywel, P. (2017). Wpływ aktywności fizycznej i kolorowania na średni poziom fal mózgowych w trakcie uczenia się. Aktualne Problemy Biomechanki, 13, 43–49.
 • Patzlaf, R. (2008). Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dzieci. Kraków: Impuls.
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. Pobrane z: www.marcprensky.com/writing/ prensky%20-20digital%20natives,%20digital% 20immigrants%20-%20part1.pdf (14.08.2017).
 • Silberstein, E.B. (1983). Brain Scintigraphy in the Diagnosis of the Sequelae of Head Trauma. Seminars in Nuclear Medicine, 13 (2), 153–167.
 • Small, G., Vorgan, G. (2008). iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowo-ści, Warszawa: PWN.
 • Takeuchi, H., Taki, Y., Hashizume, H., Asano, K., Asano, M., Sassa, Y., Yokota, S., Kotozaki, Y., Nouchi, R., Kawashima, R. (2015). The Impact of Television Viewing on Brain Structures: Cross-Sectional and Longitudinal Analyses. Cereb Cortex, 25 (5), 1188–1197.
 • Takeuchi, H., Taki, Y., Hashizume, H., Asano, K., Asano, M., Sassa, Y., Yokota, S., Kotozaki, Y., Nouchi R., Kawashima, R. (2016). Impact of Videogame Play on the Brain’s Microstructural Properties: Cross-sectional and Longitudinal Analyses. Molecular Psychiatry, 21, 1781–1789.
 • Walker, J. (1980). Changes in EEG Rhythms During Television Viewing: Preliminary Comparisons with Reading and Other Tasks. Perceptual and Motor Skills, 51, 255–261.
 • Wobe, J.M. (2013). The Use and Abuse of Television: A Social Psychological Analysis of the Changign Screen. New York: Routledge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b7c797a-4980-4a7f-bddb-dba19d7f1331
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.