PL EN


2014 | 26 | 157-174
Article title

Koncepcja mitów politycznych w filozofii Ersta Cassirera i jej aktualność

Authors
Content
Title variants
EN
Ernst Cassirer’s Conception of Political Myth and its Validity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Cassirer’s conception of the modern political myth needs to be treated as one of the elements of his philosophy of culture. To apprehend the conception without its systemic background would be against the “spirit” of this specific type of philosophy which is characterised by focus on coherent unity. It is true, however, that Cassirer only devoted his last writings to this topic, in the period when he lived a life of an exiled Jewish intellectual. Myth as a specific form of thought has never lost its power and it easily takes control over people’s minds and emotions in the times of crisis. Modern politicians are well aware of this fact. They organize myth and adjust it to their political needs and use it for their concrete political ends. The only solution is to understand the nature of the new myth and to fight it with fortitude and generosity.
Year
Volume
26
Pages
157-174
Physical description
Contributors
author
 • absolwent filozofii na UMK w Toruniu, dziennikarz, podróżnik
References
 • Bacon, F., Novum organum, przeł. J. Wikarjak; przekł. przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył K. Ajdukiewicz, PWN, Warszawa 1955.
 • Buczyńska, H., Cassirer, Wiedza Powszechna, Warszawa 1963.
 • Cassirer, E., Esej o człowieku, przeł. A. Staniewska, Czytelnik, Warszawa 1977.
 • Cassirer, E., Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe, t. 12 – Die Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil: Das mythische Denken. Meiner, Hamburg 2002.
 • Cassirer, E., Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe, t. 24 – Aufsätze und kleine Schriften 1941–1946, Meiner, Hamburg 2007.
 • Cassirer, E., Language and Myth, Dover Publications Inc., New York, 1953.
 • Cassirer, E., Logika nauk o kulturze. Pięć studiów, P. Parszutowicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011.
 • Cassirer, E., Mit państwa, przeł. A. Staniewska, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2006.
 • Cassirer, E., Substancja i funkcja. Badania nad podstawowymi problemami krytyki poznania, przeł. P. Parszutowicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008.
 • Cassirer E., Symbol, Myth and Culture. Essays and Lectures of Ernst Cassirer 1935–1945, red. D. Ph. Verene, Yale University Press, New Haven and London, 1979.
 • Eliade, M., Sacrum. Mit. Historia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.
 • Hanuszkiewicz, W., Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2011.
 • Kant, I., Krytyka czystego rozumu, t. 1, przeł. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1957.
 • Kant, I., Krytyka czystego rozumu, t. 2, przeł. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1986.
 • Lisak, A., Filozofia transcendentalna między Heglem a Heideggerem. Od teorii poznania do ontologii, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012.
 • Montagu, M. F. A., Cassirer on Mythological Thinking, [w:] The Philosophy of Ernst Cassirer, red. P. A. Schilpp, Open Court Publishing Company, La Salle, Illinois 1973.
 • Noras, A., Historia neokantyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.
 • Noras, A., Kant a neokantyzm badeński i marburski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 • Parszutowicz, P., Fenomenologia form symbolicznych. Podstawowe pojęcia i inspiracje „późnej” filozofii Ernsta Cassirera, Warszawa 2013.
 • Parszutowicz, P., The Idea of Transcendental Philosophy in Perspective of the Kantian Opposition of Aggregate and System, [w:] „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 58, 2013.
 • Spinoza, B., Traktaty, przeł. I. Halpern-Myślicki, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2003.
 • Tatarkiewicz, W., Szkoła marburska i jej idealizm (W setną rocznicę marburskiej dysertacji Profesora Władysława Tatarkiewicza), red. P. Parszutowicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b7cd4d0-0cd0-4aeb-a905-59160ee81297
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.