PL EN


2014 | 3(29) | 134-145
Article title

Jeśli podmiotu nie ma… O wpływie, aktorach, horrorze i innych zmartwieniach tzw. Koła Krakowskiego

Authors
Content
Title variants
EN
If there is no subject: On influence, actors, horror, and other worries of the so-called Krakow Circle
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem tekstu jest krytyczne odniesienie się do dotychczasowych rozważań dotyczących podmiotowości podejmowanych w Kole Krakowskim. Autor argumentuje, że podmiotowość jest zbędna jako kategoria analityczna służąca zrozumieniu rzeczywistości społecznej. Można ją bowiem zastąpić innymi pojęciami, które są precyzyjniejsze. Jednocześnie jednak pojęcie to jest nieodzowne jako normatywny punkt odniesienia, samookreślenia się badaczy rzeczywistości społecznej.
EN
The aim of the paper is to critically review previous considerations concerning subjectivity. The author argues that subjectivity is both unnecessary and biased as an analytical category applied in order to understand the social reality. At the same time, however, the concept is indispensable as a normative reference.
Keywords
PL
EN
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Arendt H. (1998) O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie (przekł. A. Łagocka, W. Madej). Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Bachrach P., Baratz M.S. (1962). „Two faces of power”. The American Political Science Review, t. 56, nr 4, s. 947-952.
 • Blau P. (1978). Zróżnicowanie władzy, w: Elementy mikrosocjologii: (wybór tekstów), oprac. J. Szmatka. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii.
 • Boudon R. (1981). The Logic of Social Action. London: Routledge.
 • Boudon R. (2008). Efekt odwrócenia (przekł. A. Karpowicz). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Boudon R., Francois B. (2003). Critical Dictionary of Sociology. London: Routledge.
 • Crozier M., Friedberg E. (1982). Człowiek i system: ograniczenia działania zespołowego (przekł. K. Bolesta-Kukułka). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Doliński D. (2002). „Wpływ społeczny”, w: K. Frieske, H. Kubiak, G. Lissowski, J. Mucha, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Encyklopedia Socjologii
 • (suplement). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Douglas M. (1986). How Institutions Think. Syracuse: Syracuse University Press.
 • Douglas M., Ney S. (1998). Missing Persons. A Critique of Personhood in the Social Sciences. Berkeley: Russel Sage Foundation.
 • Etzioni A. (1961). A Comparative Analysis of Complex Organizations. Glencoe: Free Press.
 • Gigerenzer G. (1992). „Discovery in cognitive psychology: New tools inspire new theories”. Science in Context, s. 329-350.
 • Knight J. (1992). Institutions and Social Conflict. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kołakowski L. (1999). Jeśli Boga nie ma… Horror metaphysicus. Warszawa: Zysk i S-ka.
 • Kołakowski L. (2005). Obecność mitu. Prószynski i S-ka.
 • Kubiak H. (2002). „Władza”, w: K. Frieske, H. Kubiak, G. Lissowski, J. Mucha, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Encyklopedia socjologii (t. 4). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Lorenzi M. (2006). „Power. A radical view by Steven Lukes”. Crossroads, t. 6, nr 2, s. 87-95.
 • Lukes S. (2006). „Władza w ujęciu radykalnym”, w: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mauss M. (1938). „Une Categorie de l’esprit humain: La Notion de personne, celle de ‚moi’”. Opublikowane ponownie w: Sociologie et Anthropologie, 1950, s. 331-362.
 • Moe T. (2006). „Power and political institutions”, w: I. Shapiro, S. Skowronek, D. Galvin (red.), Rethinking Political Institutions. The Art of the State. New York-London: New York University Press.
 • Offe C. (2006). „Political institutions and social power. Conceptual explorations”, w: I. Shapiro, S. Skowronek, D. Galvin (red.), Rethinking Political Institutions. The Art of the State. New York, London: New York University Press.
 • Ossowski S. (1968). „Władza polityczna i władza ekonomiczna”, w: Dzieła (t. 5). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Taleb N.N. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Londyn: Penguin.
 • Weber M. (2002). Gospodarka i Społeczeństwo. Zarys Socjologii Rozumiejącej (przekł. D. Lachowska). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b7d01a1-6b79-4c17-a02c-c4bb82e30fba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.