PL EN


2015 | 62 | 9: Teologia fundamentalna i religiologia | 41-53
Article title

Antropo-logika komplementarnej nierozłączności problematyki „dasein człowieka” zproblematyką „autoprzekazu Boga”

Authors
Title variants
EN
Anthropologic of Complementary Inseparableness of „Human Dasein” with Problems of „God's Auto-transference”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The issues of the article bring together, inspired by Heidegger's hermeneutical interpretation of complementarity, problematic aspects of human Dasein with issues of God's auto-transference. Interest in this complementarity is at its core an interest in the possibility of cognition and realisation of human identity. The article's analysis is divided into two fundamental parts: introduction and development. The first part introduces in a synthetic way problems of anthropological inseparableness of the relation “Dasein of human–God's auto-transference”. The second part develops an interpretation of the historical process of that relation (Dasein–Sein; Dasein–Nihilism) revealed through the auto-transference explanation of human identity. The essence of the historical genesis of human identity is Christological unification of people according to the pattern of the Trinitarian Community of Love. In that light, the creative-salvative process of anthropogenesis can be identified with a process of ecclesiogenesis. This should be acknowledged in the definition of contemporary globalisation.
PL
Tworzące treść artykułu zagadnienia spotykają się w inspirowanej myślą Heideggera hermeneutycznej interpretacji komplementarności problematyki „Dasein człowieka” z problematyką „Autoprzekazu Boga”. Zainteresowanie tą komplementarnością jest, w istocie rzeczy, zainteresowaniem możliwością poznania i realizacji tożsamości człowieka. Rozumowania artykułu dzielą się na dwie zasadnicze części: Wprowadzenie i Rozwinięcie. Pierwsza część zapowiada syntetycznie problematykę antropo-logicznej nierozłączności relacji „Dasein człowieka”–„Autoprzekaz Boga”. Druga część rozwija aspektowo interpretację historycznego procesu tej relacji: Dasein–Sein; Dasein–Nihilizm; objawione Autoprzekazem wyjaśnienie tożsamości człowieka itd. Istotą historycznej genezy tożsamości człowieka jest chrystologiczne jednoczenie ludzi „na obraz” trynitarnej Wspólnoty Miłości. Stwórczo-zbawczy proces antropogenezy jest więc procesem eklezjogenezy, co powinna mieć na uwadze definicja współczesnej globalizacji.
Contributors
author
 • emerytowany profesor teologii fundamentalnej Uniwersytetu Śląskiego
References
 • Bendyk E.: „Polityka” 1:2012 (wyd. specjalne) s. 99 n.
 • Cuda J.: Człowiek dowodem istnienia Boga? Katowice: Studio Noa 2010.
 • Höffe O.: Mała historia filozofii. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2006.
 • Język Pana Boga. Rozmowa z ks. prof. M. Hellerem. „Polityka” 11:2012 (wyd. specjalne) s. 116 n.
 • Schaeffler R.: Philosophische Einübung in die Theologie. Bd. 1. Zur Methode und zur theologischen Erkenntnislehre. Freiburg−München: Verlag Karl Alber 2004.
 • Scheler M.: Wolność, miłość, świętość. Kraków: Znak 2004.
 • Thomä D. (Hrsg.): Heidegger-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler 2005.
 • Wawrzyniak A.: Dasein. W: A. Maryniarczyk (red.). Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 2. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2001 s. 413-414.
 • Weischedel W.: Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. Zwei Bände in einem Band. Darmstadt: Primus Verlag 1998.
 • Żelazna J.: Egzystencjalia i struktury heideggerowskiego Dasein. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b82f031-7781-4070-8d45-552157c3f7bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.