PL EN


Journal
2012 | 2 | 252–255
Article title

Czy zakażenie Helicobacter pylori jest problemem u chorych na cukrzycę?

Content
Title variants
The Helicobacter pylori infection is problem in diabetic patients?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Helicobacter pylori (H. pylori) jest jedną z naczęściej występujących infekcji, jest głównym czynnikiem w etiologii zapalenia żołądka, choroby wrzodowej i nowotworów żołądka. Przewlekle infekcje często występują u chorych na cukrzycę. Prowadzonych było wiele badań dla oceny zwiększonej podatności na infekcje H. pylori u chorych na cukrzycę i możliwej roli takiej infekcji w metabolicznej kontroli cukrzycy. Niektóre badania wskazują na zwiększone występowanie infekcji u chorych na cukrzycę i na wpływ na pogorszenie kontroli glikemii, podczas gdy inne nie wykazały korelacji pomiędzy infekcją H. pylori a metaboliczną kontrolą. Tylko nieliczne badania poświęcone były ocenie skuteczności leczenia infekcji H. pylori u chorych na cukrzycę. W większości z tych badań wynika, że standardowa antybiotykoterapia jest znamiennie mniej skuteczna u cukrzycowych pacjentów niż w grupach kontrolnych. Prawdopodobnie zmiany naczyniowe w ścianie żołądka redukują absorpcję antybiotyków. Obecność gastroparezy i częste stosowanie antybiotykoterapii w nawracających infekcjach bakteryjnych prowadzi do rozwoju oporności i może być jednym z mechanizmów tłumaczących to zjawisko. Niektóre badania wskazują, że infekcja H. pylori jest znamiennym i niezależnym czynnikiem promującym występowanie insulinooporności w dużej bezobjawowej populacji. Insulinooporność jest utajonym patofizjologicznym czynnikiem prowadzącym do miażdżycy i schorzeń naczyniowo-sercowych.
Helicobacter pylori (H. pylori), one of the most common chronic infections , is the main etiologic agent of gastritis, peptic ulcer and gastric cancer. Patients with diabetes mellitus are often affected by chronic infections. Many studies have evaluated the prevalence of H. pylori infection in diabetic patients and the possible role of this condition in their metabolic control. Some studies found a higher prevalence of the infection in diabetic patients and a reduced glycaemic control, while others did not support any correlation between metabolic control and H. pylori infection. There are only a few studies on the eradication rate of H. pylori in diabetic patients. Most of these papers concluded that standard antibiotic therapy allows a significantly lower H. pylori eradication rate in diabetic patients than is observed in control groups. Changes in the microvasculature of the stomach with a possible reduction of antibiotic absorption. The presence of gastroparesis and the frequent use of antibiotics for recurrent bacterial infections with the development of resistant and be some of the mechanisms underlying this phenomenon. Some studies found that H. pylori infection significantly and independently contributed to promoting insulin resistance in a large asymptomatic population. Insulin resistance is the pathophysiologic background of the atherosclerosis and cardiovascular diseases.
Journal
Year
Issue
2
Pages
252–255
Physical description
Contributors
  • Z NZOZ Śląskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Gliwicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b82f7e7-15b8-4e00-bb51-c48d6f6493b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.