PL EN


2016 | 1 | 79-92
Article title

Zrównoważony rozwój energetyczny w polityce współpracy rozwojowej Republiki Federalnej Niemiec

Authors
Content
Title variants
EN
Sustainable energy development in the policy of development cooperation of the Federal Republic of Germany
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sektor energetyczny należy do priorytetowych obszarów wsparcia polityki rozwojowej Niemiec. Jednocześnie jego ukierunkowanie na zrównoważone wykorzystanie energii w państwach-beneficjentach pomocy rozwojowej pozwala kształtować przewodnią rolę Niemiec w globalnej polityce zrównoważonego rozwoju. Artykuł przedstawia sposób forsowania zrównoważonego wykorzystania energii w niemieckiej współpracy rozwojowej, koncentrując się na wybranych jej aspektach. Na tle kształtowania się koncepcji zrównoważonego rozwoju w międzynarodowym dyskursie omówiona została jego rosnąca rola w kolejnych etapach niemieckiej strategii współpracy na rzecz rozwoju. Jednocześnie zwrócono uwagę na niemiecki potencjał w kształtowaniu pomocy rozwojowej w obliczu nasilających się wielorakich wyzwań zagrażających osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.
EN
The energy sector is one of the priorities of German development cooperation. The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) focuses in particular on the areas of renewable energy and energy efficiency in partner countries. This paper gives a short summary of the German policy towards developing states in the energy sector, portrays their limitations, efforts and strategies for the future. It deals with the question of the role of Germany to lay the foundations for a global switch to sustainable energy and to provide more leadership in the global development context in the future. The analysis takes a look at forthcoming global and development threats and the Germany’s potential, particularly in addressing these challenges.
Contributors
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b84c2c0-d2f9-483d-956b-0d7c462f924f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.