PL EN


2016 | 7 | 2 | 251-257
Article title

Multimedia jako narzędzie wspomagania edukacji ekologicznej

Content
Title variants
EN
Multimedia as a tool for environmental education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule opisano proste i złożone media wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Przedstawiono programy promocyjne realizowane w parkach narodowych w Polsce. Przygotowano projekt multimedialnego przewodnika po Gorczańskim Parku Narodowym. Przewodnik jest przykładem połączenia technologii komputerowej z edukacją. Może być wykorzystywany w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i średnich w ramach zajęć z biologii, ekologii i edukacji ekologicznej.
EN
This article describes simple and complex media used in the didactic process. The promotional programs implemented in the national parks in Poland were presented. A draft of multimedia guide in the Gorce National Park was proposed. The guide is an example of combination of computer technology with education. It can be used in primary, post primary and secondary schools in the course of biology, ecology and environmental education.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
251-257
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Ciesielka M. (2013), Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 4, cz. 2.
 • Edukacja ekologiczna w polskich parkach narodowych w 2010 roku (2012), „Roczniki Bieszczadzkie” nr 20.
 • Klimek P. (2005), Gorce z plecakiem, Kraków.
 • Matuszczyk A. (1997), Gorce: przewodnik, Prószków.
 • Noga H. (2007), Dzieci i młodzież wobec postępu technicznego, INFORMATECH, Moderni informaćni a komunikaćni technologie ve vzdêláváni, Olomouc.
 • Noga H. (2009). Sociometric Methods in Technological and Information Technology Education, „Trends in Education. Olomouc, Information Technologies and Technical Education” vol. 1.
 • Sałata E. (2005), Wykorzystanie mediów edukacyjnych w procesie kształcenia, „Pedagogika. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej” vol. 1–2/12–13.
 • Sałata E. (2012), E-learning and In-Service Teachers’ Training [w:] L. Varkoly, R. Szczebiot (red.), Present Day Trends of Innovations, Łomża.
 • Sałata E. (2014), Zapotrzebowanie nauczycieli na dokształcanie i doskonalenie w technologii e-learning [w:] Trendy ve vzdělávání. Informační technologie a technické vzdělávání, Olomouc.
 • www.bpn.com.pl (19.11.2015).
 • www.szkolnictwo.pl (3.01.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b915889-4e2c-41bb-b599-6ea1a0e6562f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.